Το Στέκι των Πληροφορικών

Γενικό Λύκειο => Γενικές εξετάσεις => Γ΄ Λυκείου => Εξετάσεις 2014-2015 => Μήνυμα ξεκίνησε από: gpapargi στις 27 Μαΐου 2015, 10:21:23 ΠΜ

Τίτλος: Θέμα Γ
Αποστολή από: gpapargi στις 27 Μαΐου 2015, 10:21:23 ΠΜ
Εδώ σχολιάζουμε το θέμα Γ
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: progmat στις 27 Μαΐου 2015, 12:04:58 ΜΜ
Μια γρήγορη λύση στο Γ ...
Κώδικας [Επιλογή]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΓ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΧΑ, ΧΒ, ΜΕΓ, ΠΛΑ, ΠΛΒ

ΑΡΧΗ
  ΠΛΑ <- 0
  ΠΛΒ <- 0
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΧΑ, ΧΒ
  ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓ
  ΟΣΟ ΜΕΓ <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΑΝ ΧΑ >= ΧΒ ΚΑΙ ΜΕΓ <= ΧΑ ΤΟΤΕ
      ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Α'
      ΧΑ <- ΧΑ - ΜΕΓ
      ΠΛΑ <- ΠΛΑ + 1
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΧΒ > ΧΑ ΚΑΙ ΜΕΓ <= ΧΒ ΤΟΤΕ
      ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Β'
      ΧΒ <- ΧΒ - ΜΕΓ
      ΠΛΒ <- ΠΛΒ + 1
    ΑΛΛΙΩΣ
      ΓΡΑΨΕ 'ΠΡΟΩΘΗΣΗ'
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΚΑΛΕΣΕ Δ(ΠΛΑ, ΠΛΒ)
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ(ΠΛ1, ΠΛ2)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΠΛ1, ΠΛ2
ΑΡΧΗ
ΑΝ ΠΛ1 = 0 ΚΑΙ ΠΛ2 = 0 ΤΟΤΕ
  ΓΡΑΨΕ "ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ"
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΠΛ1 > ΠΛ2 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Α'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΠΛ1 < ΠΛ2 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Β'
  ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ "ΙΣΑΡΙΘΜΑ"
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: nightchild στις 27 Μαΐου 2015, 12:09:29 ΜΜ
Σου ξέφυγε μια περίπτωση στην διαδικασία
Αν ΠΛ1=0 ΚΑΙ ΠΛ2=0 ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ 'Καμία αποθήκευση στο αεροδρόμιο'
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: progmat στις 27 Μαΐου 2015, 12:24:38 ΜΜ
Ευχαριστώ για την επισήμανση το διόρθωσα...
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: soc_h στις 27 Μαΐου 2015, 12:28:41 ΜΜ
Πιστεύω πως το
"Η διαδικασία παραλαβής τερματίζεται"
να μην υπονοεί πως πρέπει να λυθεί με διαδικασία. Δηλαδή για μένα δεν χρειάζεται υποπρόγραμμα.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Loco-3 στις 27 Μαΐου 2015, 01:04:08 ΜΜ
οι ΧΑ ΧΒ και ΜΕΓ δεν μπορούν να θεωρηθούν και πραγματικές ;
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: alpapanto στις 27 Μαΐου 2015, 01:06:34 ΜΜ
Παράθεση από: Loco-3 στις 27 Μαΐου 2015, 01:04:08 ΜΜ
οι ΧΑ ΧΒ και ΜΕΓ δεν μπορούν να θεωρηθούν και πραγματικές ;
ναι, γιατί να μην μπορούν;
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: marvic στις 27 Μαΐου 2015, 01:43:50 ΜΜ
Αν η διαδικασία γίνει με συνάρτηση αλλά τα εμφάνισε τα κάνει στο κυρίως πρόγραμμα θα χάσει πολλές μονάδες;
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: petrosp13 στις 27 Μαΐου 2015, 02:27:29 ΜΜ
Το θέμα μοιάζει εκ πρώτης όψεως εύκολο, αλλά παρατηρείται ότι αρκετά παιδιά έχουν κάνει λάθη στις συνθήκες, κυρίως στο πώς αποκλείει η μια περίπτωση την άλλη
Ωστόσο, 4 μονάδες για δήλωση μεταβλητών και μια εντολή Διάβασε;;;
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: theoL στις 27 Μαΐου 2015, 05:12:13 ΜΜ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΜΑ_Γ
! Γ1α---------------------------------------------------------
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α,Β,ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ,ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α,ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Β,ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_ΕΚΤΟΣ
!β------------------------------------------------------------
ΑΡΧΗ
  ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α <-- 0
  ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Β <-- 0
  ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_ΕΚΤΟΣ <-- 0
  ΓΡΑΨΕ 'ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α'
  ΔΙΑΒΑΣΕ Α
  ΓΡΑΨΕ 'ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Β'
  ΔΙΑΒΑΣΕ Β
!γ------------------------------------------------------------
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΡΑΨΕ 'ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ'
    ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ
    ΑΝ Α=Β ΤΟΤΕ
      ΓΡΑΨΕ 'ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ Α'
      ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α <-- ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α+1
    ΑΛΛΙΩΣ
      ΑΝ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ<Α ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ 'ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ Α'
        ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α <-- ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α+1
      ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ<Β ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ 'ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ Β'
        ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Β <-- ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Β+1
      ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ>Α ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ>Β ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ 'Προοώθηση'
        ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_ΕΚΤΟΣ <-- ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_ΕΚΤΟΣ+1
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ = 0
!δ--------------------------------------------------------------
  ΚΑΛΕΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α,ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Β,ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_ΕΚΤΟΣ)
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ_Γ

!Γ2---------------------------------------------------------------
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΑΔΑ,ΑΔΒ,ΑΔΕ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΑΔΑ,ΑΔΒ,ΑΔΕ
ΑΡΧΗ
  ΑΝ ΑΔΑ=ΑΔΒ ΚΑΙ ΑΔΑ <> 0 ΚΑΙ ΑΔΒ <> 0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Ισάριθμα'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΑ>ΑΔΒ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Α'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΒ>ΑΔΑ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Β'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΑ=0 ΚΑΙ ΑΔΒ=0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Καμία αποθήκευση στο αεροδρόμιο'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: vistrian στις 27 Μαΐου 2015, 05:16:39 ΜΜ
Παράθεση από: theoL στις 27 Μαΐου 2015, 05:12:13 ΜΜ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΜΑ_Γ
! Γ1α---------------------------------------------------------
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α,Β,ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ,ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α,ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Β,ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_ΕΚΤΟΣ
!β------------------------------------------------------------
ΑΡΧΗ
  ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α <-- 0
  ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Β <-- 0
  ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_ΕΚΤΟΣ <-- 0
  ΓΡΑΨΕ 'ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α'
  ΔΙΑΒΑΣΕ Α
  ΓΡΑΨΕ 'ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Β'
  ΔΙΑΒΑΣΕ Β
!γ------------------------------------------------------------
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΡΑΨΕ 'ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ'
    ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΝ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ <> 0 ΤΟΤΕ 
ΑΝ Α=Β ΤΟΤΕ
      ΓΡΑΨΕ 'ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ Α'
      ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α <-- ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α+1
    ΑΛΛΙΩΣ
      ΑΝ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ<Α ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ 'ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ Α'
        ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α <-- ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α+1
      ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ<Β ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ 'ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ Β'
        ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Β <-- ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Β+1
      ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ>Α ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ>Β ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ 'Προοώθηση'
        ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_ΕΚΤΟΣ <-- ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_ΕΚΤΟΣ+1
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ_ΔΕΜΑΤΟΣ = 0
!δ--------------------------------------------------------------
  ΚΑΛΕΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α,ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Β,ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_ΕΚΤΟΣ)
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ_Γ

!Γ2---------------------------------------------------------------
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΑΔΑ,ΑΔΒ,ΑΔΕ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΑΔΑ,ΑΔΒ,ΑΔΕ
ΑΡΧΗ
  ΑΝ ΑΔΑ=ΑΔΒ ΚΑΙ ΑΔΑ <> 0 ΚΑΙ ΑΔΒ <> 0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Ισάριθμα'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΑ>ΑΔΒ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Α'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΒ>ΑΔΑ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Β'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΑ=0 ΚΑΙ ΑΔΒ=0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Καμία αποθήκευση στο αεροδρόμιο'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: theoL στις 27 Μαΐου 2015, 05:22:33 ΜΜ
 :-[
Γιατί αυτο...; μπορείς να μου εξηγήσεις ; σ' ευχαριστώ
καταλαβαααα οκ. :D
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: vistrian στις 27 Μαΐου 2015, 05:31:56 ΜΜ
Παράθεση από: theoL στις 27 Μαΐου 2015, 05:22:33 ΜΜ
:-[
Γιατί αυτο...; μπορείς να μου εξηγήσεις ; σ' ευχαριστώ

Διότι δεν γνωρίζουμε εάν θα γίνει τουλάχιστον μία επανάληψη. Αν δώσουμε στην τιμή 0 στο δέμα τότε θα εκτελεστεί ο αλγόριθμος, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό,

Εάν Η Α έχει μέγεθος 20 και η Β έχει μέγεθος 20 και το δέμα έχει την τιμή 0 τότε θα μπει στην πρώτη Αν
Εάν Η Α έχει μέγεθος 30 και η Β έχει μέγεθος 20 και το δέμα έχει την τιμή 0 τότε θα μπει στο Αλλιως

και στις δύο περιπτώσεις θα αυξηθεί η μεταβλητή ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α <-- ΑΡΙΘΜΟΣ_ΔΕΜΑΤΩΝ_Α+1
κάτι που δεν έπρεπε να γίνει
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Νίκος Αδαμόπουλος στις 27 Μαΐου 2015, 06:00:36 ΜΜ
Παράθεση από: theoL στις 27 Μαΐου 2015, 05:12:13 ΜΜ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΑΔΑ,ΑΔΒ,ΑΔΕ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:ΑΔΑ,ΑΔΒ,ΑΔΕ
ΑΡΧΗ
  ΑΝ ΑΔΑ=ΑΔΒ ΚΑΙ ΑΔΑ <> 0 ΚΑΙ ΑΔΒ <> 0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Ισάριθμα'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΑ>ΑΔΒ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Α'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΒ>ΑΔΑ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Β'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΑ=0 ΚΑΙ ΑΔΒ=0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Καμία αποθήκευση στο αεροδρόμιο'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

To ΑΔΕ πού σου χρειάζεται;

Επίσης, η τελευταία περίπτωση θα μπορούσε να είναι σκέτο ΑΛΛΙΩΣ.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: theoL στις 27 Μαΐου 2015, 06:11:10 ΜΜ
Το ΑΔΕ ΔΕΝ χρειάζεται πουθενα  :) κεκτημένη ταχυτητα...
το τελευταίο δεν μπαίνει σκετο γιατί είναι ΚΑΙ
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: theoL στις 27 Μαΐου 2015, 07:03:06 ΜΜ
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα φροντιστήρια επιμένουν στο θέμα Γ στον συνεχή έλεγχο της χωρητικότητας των αποθηκών ;
Εάν οι χωρητικότητες μηδενιστούν τι θα γίνει ΟΕΟοοο ;
:D ::)
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: evry στις 27 Μαΐου 2015, 07:57:43 ΜΜ
Στο Γ θα υπάρξουν πολλοί μαθητές (είχα ήδη 2/6 = 33% στους προφορικούς) που το έλυσαν με συνάρτηση η οποία δεν εμφανίζει τίποτα, επιστρέφει χαρακτήρα ο οποίος εκχωρείται σε μεταβλητή και στη συνέχεια εμφανίζει τον χαρακτήρα στον κύριο πρόγραμμα. Κανονικά αν πάμε με το γράμμα του νόμου πρέπει να κοπούν μονάδες αφού η εκφώνηση είναι ξεκάθαρη στο ότι η εμφάνιση γίνεται μέσα στο υποπρόγραμμα, αλλά νομίζω πως για την περίπτωση αυτή δεν πρέπει να κοπούν γιατί πρόκειται για αρκετά κομψή λύση και δείχνει ότι αυτός που το έκανε έχει καταλάβει πολύ καλά ότι ένα υποπρόγραμμα πρέπει να κάνει ένα μόνο πράγμα και όχι πολλά. Δηλαδή ξεχωριστά υπολογισμός και ξεχωριστά εμφάνιση

Πιο συγκεκριμένα

Κώδικας (pascal) [Επιλογή]

Συνάρτηση  Μήνυμα(α, β): χαρακτήρες
Μεταβλητές
      Ακέραιες: α, β
Αρχή
     Αν α>β Τοτε
         Μήνυμα <-- 'Α'
   Αλλιώς_αν  α<β  Τότε
         Μήνυμα <-- 'Β'
   Αλλιώς_αν   α + β = 0   Τότε        (*  το είδα σε μαθητή σήμερα, λογικό σου λέει αφού είναι θετικοί  :o *)
         Μήνυμα <-- 'Καμία αποθήκευση στο αεροδρόμιο'
   Αλλιώς
         Μήνυμα <-- 'Ισάριθμα'
   Τέλος_Αν
Τέλος_Συνάρτησης

(* Και στο κύριο πρόγραμμα η κλήση έχει ως εξής:*)
Γράψε  Μήνυμα( α, β ),   (* αν ο μαθητής έχει θράσος *)
(* ή *)
μην <-- Μήνυμα( α, β )
Γράψε μην


Οπότε το παραπάνω θα πρέπει να συζητηθεί όπωσδήποτε αύριο στα βαθμολογικά ώστε να έχουν όλοι οι βαθμολογητές κοινή γραμμή, αφού από ότι φαίνεται το έχουν πολλοί μαθητές.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: lsourtzo στις 27 Μαΐου 2015, 08:11:53 ΜΜ
Παράθεση από: evry στις 27 Μαΐου 2015, 07:57:43 ΜΜ
Στο Γ θα υπάρξουν πολλοί μαθητές (είχα ήδη 2/6 = 33% στους προφορικούς) που το έλυσαν με συνάρτηση η οποία δεν εμφανίζει τίποτα, επιστρέφει χαρακτήρα ο οποίος εκχωρείται σε μεταβλητή και στη συνέχεια εμφανίζει τον χαρακτήρα στον κύριο πρόγραμμα. Κανονικά αν πάμε με το γράμμα του νόμου πρέπει να κοπούν μονάδες αφού η εκφώνηση είναι ξεκάθαρη στο ότι η εμφάνιση γίνεται μέσα στο υποπρόγραμμα, αλλά νομίζω πως για την περίπτωση αυτή δεν πρέπει να κοπούν γιατί πρόκειται για αρκετά κομψή λύση και δείχνει ότι αυτός που το έκανε έχει καταλάβει πολύ καλά ότι ένα υποπρόγραμμα πρέπει να κάνει ένα μόνο πράγμα και όχι πολλά. Δηλαδή ξεχωριστά υπολογισμός και ξεχωριστά εμφάνιση

Οπότε το παραπάνω θα πρέπει να συζητηθεί όπωσδήποτε αύριο στα βαθμολογικά ώστε να έχουν όλοι οι βαθμολογητές κοινή γραμμή, αφού από ότι φαίνεται το έχουν πολλοί μαθητές.

Θα συμφωνήσω μαζί σου για το ότι είναι μία γενικά σωστή λύση και σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει κοινή γραμμή στην διόρθωση ...
από την άλλη νομίζω ότι θα ήταν αποδεκτό να κοπούν 1-2 μόρια αφού όπως είπες και εσύ η εκφώνηση μιλάει για εμφάνιση μέσα στο υποπρόγραμμα ...
σε καμία περίπτωση πάντως όχι όλο το ερώτημα δεν το συζητώ ..... και εγώ έχω αρκετούς και μάλιστα καλούς μαθητές που το μπέρδεψαν (κακός μεν αλλά το έκαναν).
Ελπίζω να βγει άμεσα απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να βαθμολογηθεί αυτή η λύση όπως και του Β1.β και να μην υπάρξουν αδικίες υποκειμενικές βαθμολογίες.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: andreas_p στις 27 Μαΐου 2015, 10:05:17 ΜΜ
Ξανά τη διατύπωση :

δ. Στη συνέχεια, να καλεί υποπρόγραμμα, το οποίο να βρίσκει και να εμφανίζει ...

Τι καταλαβαίνετε ;;;


Α
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: deg στις 27 Μαΐου 2015, 10:11:38 ΜΜ
Κατά την γνώμη μου η διατύπωση είναι σαφέστατη. Θα πρέπει να καλέσεις υποπρόγραμμα για την έξοδο, άρα χρήση διαδικασίας.

Ναι, μπορεί να το κάνεις με συνάρτηση όπως η (έξυπνη) λύση παραπάνω, όμως θα χάσεις 1-2 μόρια διότι "ολισθαίνεις" από τα ζητούμενα του ερωτήματος.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: epsilonXi στις 27 Μαΐου 2015, 10:12:40 ΜΜ
Παράθεση από: andreas_p στις 27 Μαΐου 2015, 10:05:17 ΜΜ
Ξανά τη διατύπωση :

δ. Στη συνέχεια, να καλεί υποπρόγραμμα, το οποίο να βρίσκει και να εμφανίζει ...

Τι καταλαβαίνετε ;;;


Α

για μένα είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υλοποιηθεί διαδικασία, με 2 παραμέτρους εισόδου και 0 εξόδου, αλλά δεν το θεωρώ καθόλου σοβαρό λάθος άμα κάνει κάποιος συνάρτηση που επιστρέφει αλφαριθμητικό

σημαντικότερο είναι νομίζω να δει κανείς ότι η τρίτη περιγραφόμενη περίπτωση μπλέκεται με την τέταρτη, οπότε να προσέξει τη σειρά εξέτασής τους ή τη διατύπωση των συνθηκών τους
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: alpapanto στις 27 Μαΐου 2015, 10:13:35 ΜΜ
Παράθεση από: andreas_p στις 27 Μαΐου 2015, 10:05:17 ΜΜ
Ξανά τη διατύπωση :

δ. Στη συνέχεια, να καλεί υποπρόγραμμα, το οποίο να βρίσκει και να εμφανίζει ...

Τι καταλαβαίνετε ;;;


Α

Θα συμφωνήσω μαζί σου! Δεν πρέπει να ξεχνάμε να διαβάζουμε σωστά οτι μας δίνεται. Κάποιοι που δεν το αντιλήφθηκαν, δυστυχώς πρέπει να χάσουν μόρια. Προσωπικά πιστεύω λίγο πάνω απο 1-2 που διάβασα. Αν αρχίσουμε τα κόψε λίγα απο δω, πολύ λίγα απο κει, απλά και μόνο επειδή φαίνεται πως κάποιος ειναι ...εξυπνος, νομίζω πως αδικούμε αυτους που διάβασαν προσεκτικότερα και απάντησαν σε αυτό ακριβώς που ζητούσε η εκφώνηση.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: evry στις 27 Μαΐου 2015, 10:19:41 ΜΜ
Τα μόρια που θα πρέπει να χάσει ο μαθητής σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι τα μόρια που αντιστοιχούν
στις εντολές Γράψε αφού εκεί είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι πάνω από 2 μόρια για κάτι τέτοιο ενώ κατά τα άλλα είναι όλα σωστά είναι υπερβολικό.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Vangelis στις 27 Μαΐου 2015, 11:47:50 ΜΜ
Αφαιρούμε 2 μόρια.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Νίκος Αδαμόπουλος στις 27 Μαΐου 2015, 11:53:42 ΜΜ
Παράθεση από: theoL στις 27 Μαΐου 2015, 06:11:10 ΜΜ
Το ΑΔΕ ΔΕΝ χρειάζεται πουθενα  :) κεκτημένη ταχυτητα...
το τελευταίο δεν μπαίνει σκετο γιατί είναι ΚΑΙ


Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς με το "το τελευταίο δεν μπαίνει σκετο γιατί είναι ΚΑΙ". Αφού δεν απομένει άλλη περίπτωση γιατί να μην μπει σκέτο ΑΛΛΙΩΣ; Αναφέρομαι στο:

ΠαράθεσηΑΝ ΑΔΑ=ΑΔΒ ΚΑΙ ΑΔΑ <> 0 ΚΑΙ ΑΔΒ <> 0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Ισάριθμα'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΑ>ΑΔΒ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Α'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΒ>ΑΔΑ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Β'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΑ=0 ΚΑΙ ΑΔΒ=0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Καμία αποθήκευση στο αεροδρόμιο'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: dg69 στις 27 Μαΐου 2015, 11:58:41 ΜΜ
2 μόρια θεωρώ ότι είναι πολλά. Αλλά θα το συζητήσουμε στα βαθμολογικά μας. Καλό είναι να έχουμε όλοι οι βαθμολογητές ίδια γραμμή.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Καρκαμάνης Γεώργιος στις 28 Μαΐου 2015, 12:54:11 ΠΜ
Για τη σωστή χρήση συνάρτησης, θεωρώ ότι πρέπει να κοπούν 2-3 μονάδες γιατί
α) ο μαθητής κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που απαιτεί το πρόβλημα,  ως προς το που  εμφανίζονται τα αναμενόμενα μηνύματα εξόδου (όχι στο πρόγραμμα)

β) δεν έχει κατανοήσει ότι πρέπει να γίνει χρήση διαδικασίας (ή πότε πρέπει να μπαίνει μια συνάρτηση και πότε όχι)
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Καρκαμάνης Γεώργιος στις 28 Μαΐου 2015, 12:57:29 ΠΜ
Και κάτι άλλο που δεν μου άρεσε στο θέμα Γ είναι η αφηρημένη έννοια "μεγέθη ελεύθερου χώρου" καθώς δεν προσδιορίζει σε τι μονάδα μέτρησης μετριέται αυτό.

Αν η λύση αποδίδονταν σε αλγόριθμο, δεν θα μας επηρέαζε αλλά από την στιγμή που πρέπει να γίνει σε πρόγραμμα, οι μαθητές είναι σε δίλημμα αν θα πρέπει να δηλώσουν τις μεταβλητές ως ακέραιες ή ως πραγματικές
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: tsak στις 28 Μαΐου 2015, 07:50:46 ΠΜ
Συμφωνώ 100% με τον κ. Καρκαμάνη. Χάθηκε ο κόσμος να πεις ότι χώρος ορίζεται σε m3 ή m2 ? Γενικά η διατύπωση του θέματος Γ νομίζω δεν ήταν καλή.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: michaeljohn στις 28 Μαΐου 2015, 09:35:58 ΠΜ
Παράθεση από: tsak στις 28 Μαΐου 2015, 07:50:46 ΠΜ
Συμφωνώ 100% με τον κ. Καρκαμάνη. Χάθηκε ο κόσμος να πεις ότι χώρος ορίζεται σε m3 ή m2 ? Γενικά η διατύπωση του θέματος Γ νομίζω δεν ήταν καλή.
Θα δημιουργούνταν άλλο πρόβλημα τότε.... μπορεί να υπήρχε ελεύθερος χώρος(όγκος) σε μια αποθήκη στον οποίο να "χωρά" ένα δέμα αλλά   αυτό να μην μπορεί να εισαχθεί λόγω διαστάσεων... 
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: evry στις 28 Μαΐου 2015, 09:48:37 ΠΜ
Γιώργο δεν συμφωνώ με αυτό το επιχείρημα και το αντεπιχείρημά μου είναι το εξής:
Αν σου έλεγε να κάνεις υποπρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει και να επιστρέφει μια μόνο τιμή και ο μαθητής το υλοποιούσε σωστά με διαδικασία θα του έκοβες?
Με βάση το σκεπτικό που υποστηρίζεις θα έπρεπε να κοπούν μονάδες σε αυτή την περίπτωση.
Ωστόσο δεν θυμάμαι ποτέ να έγινε κάτι τέτοιο σε αντίστοιχο θέμα
Παράθεση από: Καρκαμάνης Γεώργιος στις 28 Μαΐου 2015, 12:54:11 ΠΜ
β) δεν έχει κατανοήσει ότι πρέπει να γίνει χρήση διαδικασίας (ή πότε πρέπει να μπαίνει μια συνάρτηση και πότε όχι)

@michaeljohn
Πολύ καλή παρατήρηση
Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Μια μικρή αλλαγή σε ένα θέμα ώστε να μπορούν οι μαθητές να δηλώσουν τις μεταβλητές (πράγμα ανούσιο κατά τη γνώμη μου) μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα αλλού. Για αυτό σε αυτές τις ασκήσεις καλύτερα να χρησιμοποιούμε βάρος και όχι όγκο. Με τον όγκο υπάρχει πρόβλημα γιατί θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα πότε ένα αντικείμενο χωράει σε κάποιο άλλο.

Πάντως η εκφώνηση του θέματος δεν είναι κακή. Είναι απλά μη συνηθισμένη και για αυτό προβλημάτισε όσους περίμεναν συγκεκριμένους τύπους εκφωνήσεων. Το μόνο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου στην εκφώνηση είναι η ελευθερία που δίνει στους μαθητές για τον ορισμό της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να δούμε λύσεις με πίνακες.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: pgrontas στις 28 Μαΐου 2015, 10:14:52 ΠΜ
Μία άλλη περίπτωση που μας έτυχε στα προφορικά είναι ο μαθητής να έχει θεωρήσει στα ισάριθμα και την περίπτωση που και τα δύο πλήθη  είναι 0, οπότε να εμφανίσει και τα μήνυμα "Ισάριθμα" και το "Καμία Αποθήκευση". Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η πληρέστερη λύση.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Νίκος Αδαμόπουλος στις 28 Μαΐου 2015, 10:51:52 ΠΜ
Παράθεση από: pgrontas στις 28 Μαΐου 2015, 10:14:52 ΠΜ
Μία άλλη περίπτωση που μας έτυχε στα προφορικά είναι ο μαθητής να έχει θεωρήσει στα ισάριθμα και την περίπτωση που και τα δύο πλήθη  είναι 0, οπότε να εμφανίσει και τα μήνυμα "Ισάριθμα" και το "Καμία Αποθήκευση". Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η πληρέστερη λύση.

Συμφωνώ, όμως... σύμφωνα με την εκφώνηση: "... ή το μήνυμα ..." θα πρέπει να εμφανιστεί ένα μόνο μήνυμα. Πόσο κόβεται;
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: pgrontas στις 28 Μαΐου 2015, 10:57:27 ΠΜ
Παράθεση από: Νίκος Αδαμόπουλος στις 28 Μαΐου 2015, 10:51:52 ΠΜ
Συμφωνώ, όμως... σύμφωνα με την εκφώνηση: "... ή το μήνυμα ..." θα πρέπει να εμφανιστεί ένα μόνο μήνυμα. Πόσο κόβεται;
Εγώ στα προφορικά δεν έκοψα τίποτα. Άλλωστε το ή δεν έχει μόνο αποκλειστική χρήση στη φυσική γλώσσα.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: petrosp13 στις 28 Μαΐου 2015, 11:32:46 ΠΜ
Γιατί να μην δηλωθούν τα μεγέθη ως πραγματικά αφού έχουμε αμφιβολία;
Γιατί αυτό να είναι ασάφεια;
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: evry στις 28 Μαΐου 2015, 12:08:21 ΜΜ
Ρε παιδιά μην δημιουργούμε θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Όποιον αριθμητικό τύπο και να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές σωστό είναι.

Σχετικά με το θέμα που αναφέρει ο Παναγιώτης, εκτιμώ ότι οι περισσότεροι μαθητές κατάλαβαν ότι μόνο ένα μήνυμα πρέπει να εμφανιστεί. Αν τώρα εμφανίσουν δυο μηνύματα, δηλαδή έχουν ξεχωριστή Αν...τότε δεν νομίζω ότι είναι σωστό να κόψουμε.
Δυστυχώς έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε σε αυτές τις ασκήσεις περιπτώσεις που είναι αλληλοαποκλειόμενες, οπότε μας έχει δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι το απλό or είναι xor ενώ δεν είναι έτσι.
Εδώ δεν ισχύει αυτό, γιατί μπορεί να συμβαίνουν δυο πράγματα ταυτόχρονα. Άρα αν κάποιος τηρήσει κατά γράμμα τη διατύπωση πρέπει να εμφανίσει δυο και όχι ένα.
Δίνω π.χ. το παρακάτω παράδειγμα, για να δείξω ότι αυτό που λέει ο Παναγιώτης είναι σωστό:

Να εμφανίζει 'ΚΑΛΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ' αν ο βαθμός στα μαθηματικά είναι πάνω από 17 ή να εμφανίζει 'ΜΕΤΡΙΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ' αν ο βαθμός στη Φυσική είναι μεταξύ 14 και 16.

Αν δόσουμε Βαθμό μαθηματικών = 20 και βαθμό φυσικής = 18 τι θα πρέπει να εμφανιστεί?
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: petrosp13 στις 28 Μαΐου 2015, 12:19:23 ΜΜ
Νομίζω ότι είναι λίγο πιο περιορισμένο στο πρόβλημα του θέματος Γ, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να αναφέρει την περίπτωση των δυο μηδενικών ως ισάριθμη, ενώ δίνει άλλο μήνυμα για την περίπτωση αυτή
Πέρα από κώδικα και προγραμματισμό, είναι σχετικά προφανές ότι μιλάμε για άλλες περιπτώσεις
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: evry στις 28 Μαΐου 2015, 12:24:13 ΜΜ
Πέτρο αυτό είναι προφανές για σένα και για μένα.
Για τα παιδιά που έξετασα χθες προφορικά δεν ήταν καθόλου προφανές, αφού μας είχαν τρελάνει στις ερωτήσεις
Παρεμπιπτόντως το διαγώνισμα δεν ήταν ότι καλύτερο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Συγκριτικά με άλλες χρονιές έχω την εντύπωση ότι είχαμε πολύ περισσότερες ερωτήσεις για τις διατυπώσεις, σχεδόν σε όλα τα θέματα.

Παράθεση από: petrosp13 στις 28 Μαΐου 2015, 12:19:23 ΜΜ
Νομίζω ότι είναι λίγο πιο περιορισμένο στο πρόβλημα του θέματος Γ, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να αναφέρει την περίπτωση των δυο μηδενικών ως ισάριθμη, ενώ δίνει άλλο μήνυμα για την περίπτωση αυτή
Πέρα από κώδικα και προγραμματισμό, είναι σχετικά προφανές ότι μιλάμε για άλλες περιπτώσεις
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: tsak στις 28 Μαΐου 2015, 12:53:36 ΜΜ
ΠαράθεσηΘα δημιουργούνταν άλλο πρόβλημα τότε.... μπορεί να υπήρχε ελεύθερος χώρος(όγκος) σε μια αποθήκη στον οποίο να "χωρά" ένα δέμα αλλά   αυτό να μην μπορεί να εισαχθεί λόγω διαστάσεων...

Εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι η έννοια "ελεύθερος χώρος" είναι πολύ αυθαίρετη και σε ένα θέμα και κλίμα πανελληνίων μπορεί να φέρει σύγχυση. Δηλαδή όταν στη λύση γράφουμε "μέγεθοςΑ<-- μέγεθοςΑ - μέγεθοςΔέμα" τι εννοούμε? Κατά πόσο μειώνεται ο χώρος της αποθήκης και πώς?
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: theoL στις 28 Μαΐου 2015, 02:22:07 ΜΜ
Παράθεση από: Νίκος Αδαμόπουλος στις 27 Μαΐου 2015, 11:53:42 ΜΜ
Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς με το "το τελευταίο δεν μπαίνει σκετο γιατί είναι ΚΑΙ". Αφού δεν απομένει άλλη περίπτωση γιατί να μην μπει σκέτο ΑΛΛΙΩΣ; Αναφέρομαι στο:

θα πρέπει να είναι και οι δύο αποθήκες χωρίς δέμα
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Sergio στις 28 Μαΐου 2015, 02:56:19 ΜΜ
Το πόσες μονάδες θα πρέπει να αφαιρεθούν σε κάθε πιθανό λάθος είναι κάτι που, ενώ θα έπρεπε να είναι εγγυημένα το ίδιο για όλα τα Βαθμολογικά κέντρα, εντούτοις τελικά θα αποφασιστεί σε επίπεδο Βαθμολογικού κέντρου σήμερα το απόγευμα.  Τέτοιου είδους οδηγίες δεν πιστέυω πως μπορεί να δωθούν από την ΚΕΕ αφού (επίσημα τουλάχιστον) "ο βαθμολογητής είναι υπεύθυνος για να εκτιμήσει το μέγεθος του λάθους και όλοι οι βαθμολογητές πρέπει να έχουν την ίδια άποψη".  Δυστυχώς η προσπάθεια που είχε γίνει για οργανωμένη επικοινωνία / συντονισμό των ΒΚ από την ΚΕΕ το 2009-201 ατόνησε και τελικά "έσβησε" οπότε θα έχουμε και πάλι αποκλίσεις από ΒΚ σε ΒΚ  :(

Το τι συνιστά λάθος όμως θα έπρεπε να είναι κοινής αποδοχής.  Κατά τη γνώμη μου, από την εκφώνηση που δώθηκε, ο μαθητής έπρεπε να αντιληφθεί πως:

1.  πρέπει να εμφανίσει ένα μήνυμα αφού οι 4 περιπτώσεις που περιγράφει (η εκφώνηση) δεν αλληλεπικαλύπτονται
2.  0 + 0 δε σημαίνει "ισαριθμία" αλλά "καμία αποθήκευση στο αεροδρόμιο" αφού το 0 ΔΕ σημαίνει αποθήκευση αλλά το αντίθετο
3.  πρέπει να υλοποιήσει "..υποπρόγραμμα που να βρίσκει και να εμφανίζει.." επομένως διαδικασία.  Εάν κατασκευάσει συνάρτηση (που να βρίσκει) και στη συνέχεια, εντός του κύριου προγράμματος,  εμφανίσει το αποτέλεσμα της συνάρτησης ενώ (κατά τη γνώμη μου πάλι) η λύση είναι "εμφανώς καλύτερη" της ζητούμενης, ΔΕΝ είναι η ζητούμενη επομένως θα πρέπει να χάσει μονάδες
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Rathaniel στις 28 Μαΐου 2015, 08:13:00 ΜΜ
Το σίγουρο για το θέμα Γ είναι ότι δεν έδειξε την δύναμη του τμηματικού προγραμματισμού.
Η διαδικασία κλήθηκε μόνο μία φορά και αντίο.

Απογοήτευση.....
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Νίκος Αδαμόπουλος στις 28 Μαΐου 2015, 08:23:46 ΜΜ
Ας το δούμε πιο αναλυτικά! Έγραψες:

Παράθεση από: theoL στις 27 Μαΐου 2015, 05:12:13 ΜΜ
  ΑΝ ΑΔΑ=ΑΔΒ ΚΑΙ ΑΔΑ <> 0 ΚΑΙ ΑΔΒ <> 0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Ισάριθμα'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΑ>ΑΔΒ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Α'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΒ>ΑΔΑ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Β'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΑ=0 ΚΑΙ ΑΔΒ=0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Καμία αποθήκευση στο αεροδρόμιο'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Σου απάντησα:

Παράθεση από: Νίκος Αδαμόπουλος στις 27 Μαΐου 2015, 06:00:36 ΜΜ
Η τελευταία περίπτωση θα μπορούσε να είναι σκέτο ΑΛΛΙΩΣ.

Μου απάντησες:

Παράθεση από: theoL στις 27 Μαΐου 2015, 06:11:10 ΜΜ
το τελευταίο δεν μπαίνει σκετο γιατί είναι ΚΑΙ

Σου απάντησα:

Παράθεση από: Νίκος Αδαμόπουλος στις 27 Μαΐου 2015, 11:53:42 ΜΜ
Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς με το "το τελευταίο δεν μπαίνει σκετο γιατί είναι ΚΑΙ". Αφού δεν απομένει άλλη περίπτωση γιατί να μην μπει σκέτο ΑΛΛΙΩΣ;

Μου απάντησες:

Παράθεση από: theoL στις 28 Μαΐου 2015, 02:22:07 ΜΜ
θα πρέπει να είναι και οι δύο αποθήκες χωρίς δέμα

Εννοώ ότι η ΑΝ θα μπορούσε να γραφτεί και έτσι:

  ΑΝ ΑΔΑ=ΑΔΒ ΚΑΙ ΑΔΑ <> 0 ΚΑΙ ΑΔΒ <> 0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Ισάριθμα'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΑ>ΑΔΒ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Α'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΒ>ΑΔΑ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Β'
  ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ 'Καμία αποθήκευση στο αεροδρόμιο'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Κοίταξέ το με προσοχή...! Μη βιαστείς να απαντήσεις! Αν οι 3 πρώτες συνθήκες είναι ψευδείς τότε σημαίνει σίγουρα ότι "και οι δύο αποθήκες είναι χωρίς δέμα". Για να μη σου πω ότι ισοδύναμο είναι και το εξής (παρόλα αυτά το λέω!):

  ΑΝ ΑΔΑ=ΑΔΒ ΚΑΙ ΑΔΑ <> 0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Ισάριθμα'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΑ>ΑΔΒ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Α'
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΔΒ>ΑΔΑ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΑΠΟΘΗΚΗ Β'
  ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ 'Καμία αποθήκευση στο αεροδρόμιο'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: theoL στις 28 Μαΐου 2015, 09:02:47 ΜΜ
έχεις δίκιο... μάλλον θα ήθελα να είμαι 100% σίγουρος. :-\
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Καρκαμάνης Γεώργιος στις 29 Μαΐου 2015, 12:28:29 ΠΜ
Παράθεση από: Sergio στις 28 Μαΐου 2015, 02:56:19 ΜΜ
Το πόσες μονάδες θα πρέπει να αφαιρεθούν σε κάθε πιθανό λάθος είναι κάτι που, ενώ θα έπρεπε να είναι εγγυημένα το ίδιο για όλα τα Βαθμολογικά κέντρα, εντούτοις τελικά θα αποφασιστεί σε επίπεδο Βαθμολογικού κέντρου σήμερα το απόγευμα.  Τέτοιου είδους οδηγίες δεν πιστέυω πως μπορεί να δωθούν από την ΚΕΕ αφού (επίσημα τουλάχιστον) "ο βαθμολογητής είναι υπεύθυνος για να εκτιμήσει το μέγεθος του λάθους και όλοι οι βαθμολογητές πρέπει να έχουν την ίδια άποψη".  Δυστυχώς η προσπάθεια που είχε γίνει για οργανωμένη επικοινωνία / συντονισμό των ΒΚ από την ΚΕΕ το 2009-201 ατόνησε και τελικά "έσβησε" οπότε θα έχουμε και πάλι αποκλίσεις από ΒΚ σε ΒΚ  :(


Η μη συμφωνία μεταξύ βαθμολογικών κέντρων ως προς την κατανομή των μονάδων βαθμολόγησης και ως προς τον τρόπο βαθμολόγησης είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή καθώς παρουσιάζονται παραδείγματα γραπτών στα οποία βαθμολογικά κέντρα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση.

Για παράδειγμα, μπορεί να έχει συμφωνηθεί σε ένα βαθμολογικό κέντρο να μην κοπούν μονάδες για τη χρήση συνάρτησης στο τρίτο θέμα ενώ σε άλλα να έχει αποφασιστεί να κόβονται ορισμένες μονάδες; είναι σωστό και δίκαιο αυτό;

Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Καρκαμάνης Γεώργιος στις 29 Μαΐου 2015, 12:34:33 ΠΜ
Παράθεση από: evry στις 28 Μαΐου 2015, 09:48:37 ΠΜ
Γιώργο δεν συμφωνώ με αυτό το επιχείρημα και το αντεπιχείρημά μου είναι το εξής:
Αν σου έλεγε να κάνεις υποπρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει και να επιστρέφει μια μόνο τιμή και ο μαθητής το υλοποιούσε σωστά με διαδικασία θα του έκοβες?
Με βάση το σκεπτικό που υποστηρίζεις θα έπρεπε να κοπούν μονάδες σε αυτή την περίπτωση.
Ωστόσο δεν θυμάμαι ποτέ να έγινε κάτι τέτοιο σε αντίστοιχο θέμα


Ευριπίδη, στο παράδειγμα που παραθέτεις, αναφέρεσε σε μία ενέργεια που μπορεί να πραγματοποιηθεί εξίσου σωστά με διαδικασία και συνάρτηση.

Στο θέμα Γ ζητούσε από το υποπρόγραμμα να πραγματοποιήσει μια λειτουργία που μπορούσε να εκτελεστεί μόνο από τη διαδικασία, γι' αυτό και είπα πως ο μαθητής εξετάζονταν και "στο αν μπορούσε να διακρίνει  τη χρήση διαδικασία ή συνάρτησης και την επιλογή του κατάλληλου υποπρογράμματος".


Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: evry στις 29 Μαΐου 2015, 12:41:01 ΠΜ
Με το σκεπτικό αυτό ο μαθητής μπορεί να τα κάνει όλα με διαδικασία οπότε η ύπαρξη συνάρτησης δεν έχει νόημα
και ο διδακτικός στόχος στον οποίο αναφέρεσαι (πότε πρέπει να μπει συνάρτηση και πότε όχι) ουσιαστικά δεν εξετάζεται
Παράθεση από: Καρκαμάνης Γεώργιος στις 29 Μαΐου 2015, 12:34:33 ΠΜ
Ευριπίδη, στο παράδειγμα που παραθέτεις, αναφέρεσε σε μία ενέργεια που μπορεί να πραγματοποιηθεί εξίσου σωστά με διαδικασία και συνάρτηση.

Στο θέμα Γ ζητούσε από το υποπρόγραμμα να πραγματοποιήσει μια λειτουργία που μπορούσε να εκτελεστεί μόνο από τη διαδικασία, γι' αυτό και είπα πως ο μαθητής εξετάζονταν και "στο αν μπορούσε να διακρίνει  τη χρήση διαδικασία ή συνάρτησης και την επιλογή του κατάλληλου υποπρογράμματος".
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Δημήτρης Α. Β. στις 31 Μαΐου 2015, 01:43:24 ΠΜ
Παράθεση από: evry στις 27 Μαΐου 2015, 07:57:43 ΜΜ
Στο Γ θα υπάρξουν πολλοί μαθητές (είχα ήδη 2/6 = 33% στους προφορικούς) που το έλυσαν με συνάρτηση η οποία δεν εμφανίζει τίποτα, επιστρέφει χαρακτήρα ο οποίος εκχωρείται σε μεταβλητή και στη συνέχεια εμφανίζει τον χαρακτήρα στον κύριο πρόγραμμα. Κανονικά αν πάμε με το γράμμα του νόμου πρέπει να κοπούν μονάδες αφού η εκφώνηση είναι ξεκάθαρη στο ότι η εμφάνιση γίνεται μέσα στο υποπρόγραμμα, αλλά νομίζω πως για την περίπτωση αυτή δεν πρέπει να κοπούν γιατί πρόκειται για αρκετά κομψή λύση και δείχνει ότι αυτός που το έκανε έχει καταλάβει πολύ καλά ότι ένα υποπρόγραμμα πρέπει να κάνει ένα μόνο πράγμα και όχι πολλά. Δηλαδή ξεχωριστά υπολογισμός και ξεχωριστά εμφάνιση


Είναι πολύ σοβαρό το θέμα εδώ καθώς είναι "πολλά τα λεφτά"!!  10 μονάδες ( 2 + 8 ).  Με τόσες πολλές μονάδες , από την στιγμή που δεν έχει δοθεί κεντρική γραμμή, έχουμε παραβίαση της ίσης μεταχείρισης, καθώς άλλα βαθμολογικά θα κόψουν πολλές μονάδες στο Γ2  και άλλα μόνο 1 μονάδα στο Γ1.δ !  (ανάλογα με το τι συμφώνησαν στην Ενημέρωση) και το θεωρώ απαράδεκτο. Γιατί αν σε ένα  βαθμολογικό (όπως στο δικό μας) συμφώνησαν π.χ. να κόβουν 1 από το Γ1β και 4 από το Γ2 τότε έχουμε πρόβλημα. (ούτε διαφορές 1ου-2ου βαθμολογητή θα προκύψουν).
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: evry στις 31 Μαΐου 2015, 01:53:54 ΠΜ
Αποκλείεται να πρότεινε κάποιος να κοπεί όλο το Γ2.
Σε όσα βαθμολογικά ξέρψ κόβουν 1-2 μονάδες για τη λάθος θέση του γράψε, και αυτό είναι όλο.
Αυτό που λες δε στέκει
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Κατερίνα Μ στις 31 Μαΐου 2015, 02:01:53 ΠΜ
Παράθεση από: Δημήτρης Α. Βαλκανιώτης στις 31 Μαΐου 2015, 01:43:24 ΠΜ
   Μόλις τους το έγραψα με dummy μεταβλητή στην κλήση στο Κυρίως (αλλά η ΓΡΑΨΕ μέσα στην Συνάρτηση), φάγανε κόλλημα και προβληματίστηκαν.  Σε αυτό δεν έχεις κανένα πάτημα να κόψεις..  (για 1 μεταβλητή που ορίζεται σαφώς αλλά δεν χρησιμοποιείται στο Κ.Π.) όμως σε αυτό που γράψεις εσύ δεν μπορεί να μην κοπεί κάτι καθώς αδικείς μαθητές που τήρησαν κατά γράμμα τα ζητούμενα της εκφώνησης Γ2.   Το κακό είναι ότι η απώλεια βαθμώς μιας τέτοιας λύσης που δίνεις  μεταφέρεται στο Γ2 και όχι στο Γ1δ.   

Συγγνώμη συνάδελφε, δεν είμαι σίγουρη αν κατάλαβα καλά, αλλά δεν έχεις "πάτημα να κόψεις" όταν έχεις εντολή εξόδου σε συνάρτηση επειδή τηρείς κατά γράμμα τα ζητούμενα της άσκησης;;;  Γιατί για μένα αυτό αποτελεί πιο σοβαρό λόγο για να κοπούν μονάδες.
Τουλάχιστον στη λύση που αναφέρει ο evry ο μαθητής δείχνει να έχει καταλάβει βασικά πράγματα για τον τμηματικό προγραμματισμό και τα υποπρογράμματα, αλλά δεν πρόσεξε την εκφώνηση. Οπού εκεί μόνο για λόγους δικαιοσύνης απέναντι στους μαθητές που πρόσεξαν περισσότερο την εκφώνηση θα πρέπει να κοπούν το πολύ 1-2 μονάδες.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Δημήτρης Α. Β. στις 31 Μαΐου 2015, 02:32:20 ΠΜ
Παράθεση από: Καρκαμάνης Γεώργιος στις 29 Μαΐου 2015, 12:34:33 ΠΜ
Στο θέμα Γ ζητούσε από το υποπρόγραμμα να πραγματοποιήσει μια λειτουργία που μπορούσε να εκτελεστεί μόνο από τη διαδικασία, γι' αυτό και είπα πως ο μαθητής εξετάζονταν και "στο αν μπορούσε να διακρίνει  τη χρήση διαδικασία ή συνάρτησης και την επιλογή του κατάλληλου υποπρογράμματος".

Συνάδελφε ας βάζανε τότε κάτι που πραγματικά μπορούσε να γίνει μόνο με Διαδικασία: με πάνω από 1 παραμέτρους εξόδου (επιστροφής) του υποπρογράμματος. Ζητάμε τώρα στο 10 και τελευταίο κεφάλαιο τα  "ψιλά γράμματα" από παιδιά 17 χρονών. Μόνο ένας έμπειρος προγραμματιστής έχει κατανοήσει πλήρως την διαφορά τους για πράγματα που μπορούν να γίνουν και με τα 2 είδη υποπρογραμμάτων. Σαφώς και η εμφάνιση (και μόνο) ενός μηνύματος είναι κλασσική περίπτωση Διαδικασίας αλλά δεν υπάρχει σαφής κανόνας στο βιβλίο ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε συνάρτηση μόνο για επιστροφή τιμής στο Κ.Π. και όχι για μηνύματα.  Διαφωνώ στο σχόλιό σου:
"Στο θέμα Γ ζητούσε από το υποπρόγραμμα να πραγματοποιήσει μια λειτουργία που μπορούσε να εκτελεστεί μόνο από τη διαδικασία".
      Μπορεί μια χαρά! Η ΓΡΑΨΕ τρέχει και μέσα σε συνάρτηση κανονικά. 
Τέλος θα ήθελα να σε ρωτήσω αν ήσουν φέτος βαθμολογητής και έβλεπες στο γραπτό ενός παιδιού τα εξής :
-Πριν το τέλος του Κυρίως Προγράμματος την κλήση:   ΜΗΝΥΜΑ <-- F(A,B)      ! ορθή κλήση υποπρογράμματος
-Να μην χρησιμοποιείται μετέπειτα στο Κ.Πρ. η μεταβλητή ΜΗΝΥΜΑ   (τι μπορείς άραγε να κόψεις σε ερώτημα 2 μονάδων για αυτό; )
-Στο Γ2 (8 μον) ένα υποπρόγραμμα (Συνάρτηση) αλάνθαστο που κάνει ακριβώς αυτά που ζητά η εκφώνηση.

Τι βαθμό θα έβαζες στο Γ2;  Γιατί σε μας ζητήθηκε να κόψουμε το μισό.

ΥΓ: Είναι σοβαρό το θέμα, χωρίς Κεντρική οδηγία, άλλα Βαθμολογικά θα κόψουν 1-2 μονάδες (μπορεί και καμία), και άλλα πολλές,  ανάλογα με το τι συμφώνησαν.  Ξέρεις μήπως που μπορούμε επισήμως να στείλουμε μια επιστολή;     
 
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Δημήτρης Α. Β. στις 31 Μαΐου 2015, 10:21:13 ΠΜ
Παράθεση από: Κατερίνα Μ στις 31 Μαΐου 2015, 02:01:53 ΠΜ
Συγγνώμη συνάδελφε, δεν είμαι σίγουρη αν κατάλαβα καλά, αλλά δεν έχεις "πάτημα να κόψεις" όταν έχεις εντολή εξόδου σε συνάρτηση επειδή τηρείς κατά γράμμα τα ζητούμενα της άσκησης;;;  Γιατί για μένα αυτό αποτελεί πιο σοβαρό λόγο για να κοπούν μονάδες.
Τουλάχιστον στη λύση που αναφέρει ο evry ο μαθητής δείχνει να έχει καταλάβει βασικά πράγματα για τον τμηματικό προγραμματισμό και τα υποπρογράμματα, αλλά δεν πρόσεξε την εκφώνηση. Οπού εκεί μόνο για λόγους δικαιοσύνης απέναντι στους μαθητές που πρόσεξαν περισσότερο την εκφώνηση θα πρέπει να κοπούν το πολύ 1-2 μονάδες.

Πες μου ένα συγκεκριμένο πάτημα στα σχολικά εγχειρίδια (Βιβλίο και Τετράδιο Μαθητή) για να κόψεις μονάδες, επειδή χρησιμοποίησε ένας μαθητής την ΓΡΑΨΕ σε Συνάρτηση.
Σαφώς και δεν θα το έλυνα με Συνάρτηση, αλλά δεν μιλάμε για εξετάσεις έμπειρων Προγραμματιστών ή ΑΣΕΠ Πληροφορικής.. 
Επίσης, ένας υποψήφιος , καλώς ή κακώς εξετάζεται σε συγκεκριμένα ερωτήματα και αξιολογείται πρωταρχικά βάση των Ζητούμενων (εκφώνηση) και δευτερευόντως από το τι μας δείχνει ότι έχει καταλάβει γενικά από την ύλη.   
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Κατερίνα Μ στις 31 Μαΐου 2015, 11:50:48 ΠΜ
Παράθεση από: Δημήτρης Α. Βαλκανιώτης στις 31 Μαΐου 2015, 10:21:13 ΠΜ
Πες μου ένα συγκεκριμένο πάτημα στα σχολικά εγχειρίδια (Βιβλίο και Τετράδιο Μαθητή) για να κόψεις μονάδες, επειδή χρησιμοποίησε ένας μαθητής την ΓΡΑΨΕ σε Συνάρτηση.
Σαφώς και δεν θα το έλυνα με Συνάρτηση, αλλά δεν μιλάμε για εξετάσεις έμπειρων Προγραμματιστών ή ΑΣΕΠ Πληροφορικής.. 
Επίσης, ένας υποψήφιος , καλώς ή κακώς εξετάζεται σε συγκεκριμένα ερωτήματα και αξιολογείται πρωταρχικά βάση των Ζητούμενων (εκφώνηση) και δευτερευόντως από το τι μας δείχνει ότι έχει καταλάβει γενικά από την ύλη.   

Αν και για μένα το σχολικό βιβλίο δεν αποτελεί τη Βίβλο της ΓΛΩΣΣΑΣ γιατί σε πολλά σημεία αυτοαναιρείται και γιατί αν το ακολουθούσαμε κατά γράμμα θα έπρεπε να μαθαίνουμε στους μαθητές μας, πως ακόμα και το "Γράψε 2015+1" είναι λάθος...

Δεν αναφέρει οτι απαγορεύεται σε συνάρτηση η χρήση των εντολών ΔΙΑΒΑΣΕ και ΓΡΑΨΕ. Λέει, ωστόσο, οτι λειτουργούν αντίστοιχα με τις συναρτήσεις της ΓΛΩΣΣΑΣ (πχ T_Ρ).
Και συνεχίζει...
Σελ. 211  ... αφου το υποπρόγραμμα πρέπει να διαβάζει δεδομένα , υλοποιείται με διαδικασία.
Επίσης  σελ. 212  ... Εφόσον ααπιτείται απο αυτό η εκτέλεση της λειτουργίας της εκτύπωσης, πρεπει να υλοποιηθεί με διαδικασια...

(Οι σελίδες που παραθέτω είναι από παλαιότερες εκδόσεις, πριν αλλάξει η σελιδοποίηση.)

Για μένα δεν έχει να κάνει με την εμπειρία των μαθητών. Έχει να κάνει με το τι εμείς τους διδάσκουμε.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Δημήτρης Α. Β. στις 31 Μαΐου 2015, 04:00:32 ΜΜ
Παράθεση από: Κατερίνα Μ στις 31 Μαΐου 2015, 11:50:48 ΠΜ
...
Για μένα δεν έχει να κάνει με την εμπειρία των μαθητών. Έχει να κάνει με το τι εμείς τους διδάσκουμε.

Εδώ πραγματικά τα είπες όλα με μια φράση Κατερίνα..   
Το γεγονός ότι το 40% των μαθητών (μεταξύ αυτών και άριστοι) επιλέξανε την Συνάρτηση, εκθέτει περισσότερο τους διδάσκοντες (κυρίως τους φροντιστές), παρά τους μαθητές.   
Εμείς και να τα πούμε στο Σχολείο, όταν πλέον θα έχουμε φτάσει στο κεφ. 10 θα τα ακούνε μόνο οι τοίχοι και 3-4 που βρίσκονται στην αίθουσα μόνο και μόνο επειδή κινδυνεύουν να μείνουν από απουσίες.

Σε ευχαριστώ για την λεπτομερέστατη παράθεση από το βιβλίο.  Είναι σαφέστατο, υπάρχει το "πρέπει" στην 212 και συνεπώς έχεις δίκιο είναι μεγαλύτερο "ατόπημα" από την λύση του evry.

(Για τους άλλους συνάδελφους που ρωτάνε, η συμφωνία στην δική μας ενημέρωση ήταν  -4  μον. σε όσα γραπτά υλοποιείται με Συνάρτηση, αλλά δυστυχώς δεν διαχωρίσαμε τις 2 περιπτώσεις για την  ΓΡΑΨΕ (εντός του Κ.Π. ή εντός της Συνάρτησης) ).   
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Νίκος Αδαμόπουλος στις 31 Μαΐου 2015, 05:26:41 ΜΜ
Παράθεση από: Δημήτρης Α. Βαλκανιώτης στις 31 Μαΐου 2015, 04:00:32 ΜΜ
Είναι σαφέστατο, υπάρχει το "πρέπει" στην 212 και συνεπώς έχεις δίκιο...

... Μην παίρνετε και όρκο!   :)

Π.χ. από πρόσφατη ενδιαφέρουσα συζήτηση: https://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=6223.msg72173#msg72173 (και γενικότερο όλο το συγκεκριμένο νήμα)
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: dkonetas στις 31 Μαΐου 2015, 09:15:42 ΜΜ
αν και η πρακτική συμφωνεί με τη ρήση που επικαλείται ο Νίκος ο Αδαμόπουλος και "δεν πρέπει να παίρνουμε όρκο"
το συγκεκριμένο θέμα τουλάχιστον είναι ανοικτό και στην ...κρίση μας...

Προσωπικά με έχει ενοχλήσει η προσπάθεια όσων επιμένουν λανθασμένα στη "φροντιστηριακή συμβουλή" χρήση της συνάρτησης να τεκμηριώσουν το λάθος των μαθητών τους (το δικό τους ουσιαστικά). Η ουσία είναι στο πώς χρησιμοποιήθηκε το υποπρόγραμμα.
Μαθητές οι οποίοι Κάλεσαν ορθώς Διαδικασία ΧΧΧ(πλήθος1, πλήθος2, Μήνυμα) εχοντας δηλώσει ορθώς τη Μεταβλητή Μήνυμα ως Χαρακτήρες στην οποία επέστρεφαν το αποτέλεσμα των συνθηκών της ΧΧΧ αποδεικνύουν ότι έχουν καταλάβει καλύτερα την ουσία των υποπρογραμμάτων έναντι αυτών οι οποίοι επέλεξαν & διατύπωσαν τα θέματα. Παρα ταύτα επειδή δεν "συμμορφώθηκαν" πρέπει να τους αφαιρεθεί 1 βαθμός... Αν μάλιστα, έχουν προνοήσει υπακούωντας στην εκφώνηση και ένα Γράψε Μήνυμα πριν κλείσουν τη Διαδικασία δεν πρέπει να χάνουν τίποτα...
Το ίδιο εν μέρει ισχύει και για την όντως λανθασμένη επιλογή χρήσης συνάρτησης. Αν δηλωθεί ως ΥΥΥ(πλήθος1, πλήθος2):Χαρακτήρας και εκτυπώσει μέσα στο κυρίως πρόγραμμα αφαιρείται 1 μονάδα μόνο. Αν αντίθετα χρησιμοποιηθεί για να εκτυπώσει μέσα στο σώμα της Συνάρτησης αφαιρούνται 2-3 μονάδες (ανάλογα με το αν "χρωστάμε" και από πριν) και 1 από την κλήση. 

ΔΚ :-)
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Κατερίνα Μ στις 31 Μαΐου 2015, 10:04:06 ΜΜ
Παράθεση από: Δημήτρης Α. Βαλκανιώτης στις 31 Μαΐου 2015, 04:00:32 ΜΜ
....εκθέτει περισσότερο τους διδάσκοντες (κυρίως τους φροντιστές), παρά τους μαθητές.

(Για τους άλλους συνάδελφους που ρωτάνε, η συμφωνία στην δική μας ενημέρωση ήταν  -4  μον. σε όσα γραπτά υλοποιείται με Συνάρτηση, αλλά δυστυχώς δεν διαχωρίσαμε τις 2 περιπτώσεις για την  ΓΡΑΨΕ (εντός του Κ.Π. ή εντός της Συνάρτησης) ).   

Οπως και να 'χει 4 μονάδες, φαίνονται πολλές. Δηλαδή όλη η διαδικασία που πρέπει να υλοποιήσει το υποπρόγραμμα είναι ισόβαθμη με τη σωστή επιλογή υποπρογράμματος;

Αυτό το οι "του δημοσίου" και οι "φροντιστές", πάντα θα με λυπεί.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: pgrontas στις 31 Μαΐου 2015, 10:59:27 ΜΜ
Παράθεση από: Καρκαμάνης Γεώργιος στις 28 Μαΐου 2015, 12:57:29 ΠΜ
Και κάτι άλλο που δεν μου άρεσε στο θέμα Γ είναι η αφηρημένη έννοια "μεγέθη ελεύθερου χώρου" καθώς δεν προσδιορίζει σε τι μονάδα μέτρησης μετριέται αυτό.

Αν η λύση αποδίδονταν σε αλγόριθμο, δεν θα μας επηρέαζε αλλά από την στιγμή που πρέπει να γίνει σε πρόγραμμα, οι μαθητές είναι σε δίλημμα αν θα πρέπει να δηλώσουν τις μεταβλητές ως ακέραιες ή ως πραγματικές
Το παραπάνω φαίνεται σοβαρό πρόβλημα, από το γραπτά που έχω συναντήσει.
Οι μαθητές προσθέτουν και αφαιρούν (για πλήθος και για χωρητικότητα) ό,τι να ναι, έχοντας μπερδέψει το πλήθος με τον χώρο. Θα μπορούσε η εκφώνηση να το διευκρινίζει καλύτερα (για παράδειγμα ωθώντας τους μαθητές να δηλώσουν τους χώρους ως πραγματικές).
Προσωπικά έχω βρει μόνο ένα ολόσωστο στο συγκεκριμένο θέμα.
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: dkonetas στις 01 Ιουν 2015, 03:02:40 ΠΜ
Παράθεση από: Κατερίνα Μ στις 31 Μαΐου 2015, 10:04:06 ΜΜ
Αυτό το οι "του δημοσίου" και οι "φροντιστές", πάντα θα με λυπεί.
ίσως να έχεις δίκιο Κατερίνα ο ορθός διαχωρισμός είναι γνώστες και μη γνώστες ...
- Απλά έτυχε να μάθω για 2 φροντιστήρια όπου ο διδάσκων υπέδειξε ότι "αν δεν  αναφέρεται διαφορετικά να χρησιμοποιείτε συνάρτηση" το οποίο είναι 100% λάθος και επηρεάστηκε η κρίση μου σε σχόλιο παρόμοιας μορφής που έκανα και εγώ πιό πάνω και
- μην ξεχνάμε ότι πολλοί (προφανώς όχι όλοι) φροντιστηριούχοι δεν θέτουν εξίσου σοβαρά κριτήρια στην πρόσληψη όποιου θα τους καλύψει το 2ωρο μάθημα της ΑΕΠΠ καθώς άλλα αντικείμενα αποτελούν συνήθως τον "κράχτη" για εγγραφή. Επιπρόσθετα ο φοιτητής, ή ο άπειρος συνάδελφος δεν πληρώνεται το ίδιο...  (Παρενθετικά γνωρίζουμε όλοι ότι στη συγκεκριμένη επιστήμη της πληροφορικής πρώτος διδάξας μη σοβαρότητας στη δυνατότητα πρόσληψης υπήρξε  το ίδιο το Υπουργείο...  :-(   )   
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Λαμπράκης Μανώλης στις 01 Ιουν 2015, 11:15:21 ΠΜ
καλησπέρα σε όλους (νια σε όλους, όχι μόνο στους συναδέλφους των φροντιστηρίων όπου και εργάζομαι αλλά και σε αυτούς του δημοσίου)

συνάδελφοι προς τι αυτή η επίθεση στους συναδέλφους των φροντιστηρίων ??????????????????????????????????????????????

αλήθεια θα γενικεύσουμε μία κατάσταση επειδή ακούσατε 2 φροντιστήρια να λένε κάτι ας υποθέσουμε λάθος???????????????????

επειση και εγώ έχω ακούσει άλλους 10 καθηγητές από σχολεία να λένε άσχετα και ασυνάρτητα πράγματα, να τα εκθέσω εδώ έτσι να έχουμε να ασχολούμαστε ?????????????????????????????????????????????

δεν μας φτάνουν οι εκ των έξω εχθροί, πρέπει να τα βάζουμε και μεταξύ μας τώρα ????????????????????????????????????

σοβαρά τώρα τα κριτήρια ενός υπαλλήλου σε φροντιστήριο είναι πιο χαλαρά σε σχέση με ένα διορισμένο συνάδελφο ?????? αλήθεια τώρα σοβαρά μιλάμε η δεν κατάλαβα κάτι ????????????????????????

απαράδεκτη τελείως η τοποθέτηση των συναδέλφων παραπάνω, περιμένω να πάρουν θέση και οι διαχειριστές

ευχαριστώ
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Sergio στις 01 Ιουν 2015, 11:33:39 ΠΜ
φίλε mkouv, δυστυχώς ως κλάδος έχουμε μεγάλη ιστορία στο να ρίχνουμε ο ένας τις ευθύνες στον άλλο.  Αν έχεις την υπομονή και το χρόνο να διαβάσεις όοοοσα έχουν δημοσιευτεί στο στέκι τα τελευταία 10+ χρόνια, θα διαπιστώσεις πως έχουμε αναπτύξει μια σχεδόν αντανακλαστική ικανότητα να "βγάζουμε ο ένας τα μάτια του άλλου" δυσκολευόμενοι ίσως να αντιληφθούμε πως τελικά βγάζουμε τα .. δικά μας.  Ακόμα και όσοι από μας ασχολούνται (ή προσπαθούν να ασχοληθούν) με το "ΤΙ φταίει" συχνά καταλήγουμε να ασχολούμαστε με το "ΤΙΣ πταίει".  Δεν ξέρω αν άλλος κλάδος έχει επιδείξει τέτοια ικανότητα.. Οπότε μην το παίρνεις προσωπικά..
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Λαμπράκης Μανώλης στις 01 Ιουν 2015, 11:42:14 ΠΜ
Παράθεση από: dkonetas στις 01 Ιουν 2015, 03:02:40 ΠΜ
ίσως να έχεις δίκιο Κατερίνα ο ορθός διαχωρισμός είναι γνώστες και μη γνώστες ...
- Απλά έτυχε να μάθω για 2 φροντιστήρια όπου ο διδάσκων υπέδειξε ότι "αν δεν  αναφέρεται διαφορετικά να χρησιμοποιείτε συνάρτηση" το οποίο είναι 100% λάθος και επηρεάστηκε η κρίση μου σε σχόλιο παρόμοιας μορφής που έκανα και εγώ πιό πάνω και
- μην ξεχνάμε ότι πολλοί (προφανώς όχι όλοι) φροντιστηριούχοι δεν θέτουν εξίσου σοβαρά κριτήρια στην πρόσληψη όποιου θα τους καλύψει το 2ωρο μάθημα της ΑΕΠΠ καθώς άλλα αντικείμενα αποτελούν συνήθως τον "κράχτη" για εγγραφή. Επιπρόσθετα ο φοιτητής, ή ο άπειρος συνάδελφος δεν πληρώνεται το ίδιο...  (Παρενθετικά γνωρίζουμε όλοι ότι στη συγκεκριμένη επιστήμη της πληροφορικής πρώτος διδάξας μη σοβαρότητας στη δυνατότητα πρόσληψης υπήρξε  το ίδιο το Υπουργείο...  :-(   )   


πάρα πολύ ωραία συνάδελφε, μπράβο έξοχα.......η δευτερη παράγραφος μήπως πρέπει ναδιαγραφεί ως απαράδεκτη ακόμη και ως προσβλητική ? ? ? ?

και προφανώς εσύ ανήκεις με το έτσι θελω στους γνώστες σωστά ? ? ?  σε φροντιστήριο δουλεύω, αλλά αυτό το απλό μπορώ να το κατανοήσω και εγώ ο απλός και ταπεινός που επιλέχθηκα σε 4 φροντιστήρια για να καλύψω τις ώρες μου, δίχως προφανώς κανένα κριτήριο, δίχως γνώσεις, δίχως να κρίνομαι καθημερινά από ιδιοκτήτες/μαθητές/γονείς ...
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: dkonetas στις 01 Ιουν 2015, 11:53:48 ΠΜ
Παράθεση από: mkouv στις 01 Ιουν 2015, 11:15:21 ΠΜ
συνάδελφοι προς τι αυτή η επίθεση στους συναδέλφους των φροντιστηρίων ??????????????????????????????????????????????
αλήθεια θα γενικεύσουμε μία κατάσταση επειδή ακούσατε 2 φροντιστήρια να λένε κάτι ας υποθέσουμε λάθος???????????????????
ευχαριστώ
επειδή μόνο δική μου απάντηση υπάρχει υπενθυμίζω ότι:
- αναφέρθηκα σε φροντιστηριακού τύπου συμβουλή η οποία κάλλιστα θα μπορούσε να είχε δοθεί σε φροντιστήριο ή και σε σχολείο (καθότι προέκυψε ως απάντηση σε προγενέστερο σχόλιο το οποίο εστιάζει στο πώς και τι διδάσκουμε τελικά) 
- άρα το σχόλιο της Κατερίνα Μ δεν αφορούσε σε δική μου άποψη. Παρόλα αυτά υπενθυμίζω ότι παραδέχθηκα ότι λανθασμένα έγινε ο διαχωρισμός αυτός και ο σωστός θα ήταν να αναφερθώ σε γνώστες και μη γνώστες ... (υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι κατηγοριοποίησης - οι οποίοι δεν σχετίζονται με την κατηγοριοποίηση διδάσκοντες σε σχολεία και σε φροντιστήρια-  αλλά δεν επεκτείνομαι εδώ).   Παρέθεσα μάλιστα και το λόγο που με παρέσυρε  να κάνω λανθασμένα το σχετικό διαχωρισμό... 

όσο αφορά τη 2η παράγραφο στην οποία αναφέρεται η/ο mkouv αν την διαβάσετε προσεκτικά περιέχει μομφές για μεθόδους επιλογής των διδασκόντων της επιστήμης μας τόσο κατά μερίδας φροντιστηριούχων όσο και κατά του Υπουργείου ... 

Επί του προσωπικού τώρα αν και καμία αναφορά μου δεν είχε προσωπική αιχμή κατά διδασκόντων συναδέλφων, αλλά κατά δυνάμει κριτηρίων επιλογής τη μόνη προσωπική αιχμή που βλέπω στα πιό πάνω μηνύματα είναι στο: "προφανώς εσύ ανήκεις με το έτσι θελω στους γνώστες σωστά ? ? ?"  το οποίο ούτε το επικαλέστηκα, ούτε στο συγκεκριμένο ζήτημα θα πρότεινα μεθόδους αυτοαξιολόγησης...  Μιά και είμαστε σε σχολιασμό θέματος Προγραμματισμού δε, η εν λόγω γενίκευση (λάθος μέθοδος επιλογής => ακατάλληλοι διδάσκοντες) την οποία πρώτα εγώ έκανα λανθασμένα και συνεχίζει η/ο mkouv στο παράδειγμα με τα 4 φροντιστήρια κλπκλπ αποτελεί λογικό λάθος...  ;)  Δεν καθιστά κανέναν άξιο το ότι είναι σε σχολείο ή σε φροντιστήριο , όπως εύλογα αναφέρετε υπάρχουν πολλοί άλλοι κριτές με πρώτους τους μαθητές...

Παρακαλώ αν υπάρχει κάποια παρεξήγηση να λυθεί με προσωπικά  μηνύματα καθώς βρισκόμαστε σε εντελώς άσχετου θέματος νήμα συζήτησης... 
Καλό είναι όμως αν υπάρχει ενδιαφέρον να συζητηθεί δημόσια ένα τέτοιο ζήτημα να γίνει σε άλλο θέμα  συζήτησης στο forum χωρίς να "χαλάσουμε το τρέχον σοβαρό θέμα...


ΔΚ :-)
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: Λαμπράκης Μανώλης στις 01 Ιουν 2015, 12:33:34 ΜΜ
Μιας και όντως βρισκόμαστε σε θέμα το οποίο μιλάει στην ουσία "για διαφορετικές οπτικές απ'τις οποίες μπορεί κάποιος να δει ένα θέμα", αν διαβάσεις ξανά αυτά που έγραψες συνάδελφε, ίσως διαπιστώσεις πως θα μπορούσε να μπει σε αυτή την κατηγορία ... για παρπαέιγμα  ""μην ξεχνάμε ότι πολλοί (προφανώς όχι όλοι) φροντιστηριούχοι δεν θέτουν εξίσου σοβαρά κριτήρια στην πρόσληψη όποιου θα τους καλύψει το 2ωρο μάθημα της ΑΕΠΠ καθώς άλλα αντικείμενα αποτελούν συνήθως τον "κράχτη" για εγγραφή. Επιπρόσθετα ο φοιτητής, ή ο άπειρος συνάδελφος δεν πληρώνεται το ίδιο...  (Παρενθετικά γνωρίζουμε όλοι ότι στη συγκεκριμένη επιστήμη της πληροφορικής πρώτος διδάξας μη σοβαρότητας στη δυνατότητα πρόσληψης υπήρξε  το ίδιο το Υπουργείο...  :-(   ) "" το σχόλιο αυτό εγώ θεωρώ δεν είναι πρέπων .... προδιαθέτεις για χαμλού επιπέδου κριτήρια και δεν είναι όμορφο αυτό ... θα μπορούσαμε να συζητήσουμε - σε άλλο θέμα προφανώς - για τα κριτήρια επιλογής φροντιστηρίου / δημοσίου κτλ κτλ ...

αλλά συμφωνώ δεν υπάρχει λόγος για παραπάνω αντιπαράθεση
Τίτλος: Απ: Θέμα Γ
Αποστολή από: dkonetas στις 01 Ιουν 2015, 05:43:07 ΜΜ
δεν θα απάνταγα - και λόγω φόρτου εργασίας- αλλά εντελώς συμπτωματικά διάβασα το:
http://www.alfavita.gr/apopsin/πανελλαδικές-για-μικρούς-αϊνστάιν-παπαγάλους-και-εμπόρους (http://www.alfavita.gr/apopsin/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%B1%CF%8A%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82)    το οποίο εκφράζει με καλύτερο τρόπο την άποψή μου χωρίς να έχει ως κύριο στόχο τον καταλογισμό ευθυνών στους εκατέρωθεν διδάσκοντες...

Για να επαναφέρω τη συζητηση εντός θέματος:
- Συνοψίζοντας στο Γ΄θέμα υπάρχουν σοβαρές ασάφειες και αποστάσεις από την ουσία του προγραμματισμού:
α) όπως ανέφερε και συνάδελφος πιό πάνω είναι αδιανόητο σε πρόβλημα να απαξιώνεται η φυσική σημασία των ζητουμένων και να απουσιάζουν οι μονάδες μέτρησης (και όχι μόνο για να αξιολογήσουμε τη χρήση ακεραίων ή πραγματικών). Η λύση θα ήταν η αλλαγή σε μονάδες βάρους μια και ο όγκος θα απαιτούσε πολύ δύσκολη λύση καθώς απαιτεί άλλο χειρισμό διαστάσεων κλπκλπ.
β) χρησιμοποιείται το υποπρόγραμμα με τρόπο ο οποίος αναιρεί τα περισσότερα από τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού 
γ) η κατανομή των βαθμών δεν ακολουθεί κάποια λογική.

ΔΚ :-)