Τμηματικός προγραμματικσμός

Ξεκίνησε από viper, 26 Ιαν 2006, 01:57:56 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

viper

Στην ΓΛΩΣΣΑ, τι ονομάζουμε πραγματικές και τι τυπικές παραμέτρους;
Βασίλης

gpapargi

Ρίξε μια ματιά στην παράγραφο 10.5.3
Τα λέει καλά και με παράδειγμα

viper

Δηλαδή σε ερώτηση "τι είναι τυπική ή πραγματική παράμετρος" θα πρέπει ο μαθητής να αναφέρει και το παράδειγμα του βιβλίου της παρ. 10.5.3 για να δώσει τους ορισμούς;
Βασίλης

Ηλίας Καρυοφύλλης

Παράμετροι είναι μεταβλητές με την βοήθεια των οποίων γίνεται το πέρασμα τιμών ανάμεσα στα υποπρογράμματα. Διακρίνονται σε πραγματικές και τυπικές παράμετροι. Πραγματικές είναι αυτές που δηλώνουμε στο κυρίως πρόγραμμα και τυπικές αυτές που σηλώνουμς στο υποπρόγραμμα.

viper

Στην περίπτωση που ένα υποπρόγραμμα Α καλεί ένα υποπρόγραμμα Β τότε οι παράμετροι του υποπρογράμματος Α τι είναι πραγματικές ή τυπικές;
Βασίλης

pian2


viper

Σύμφωνα με όσα λέει το βιβλίο έτσι πρέπει να είναι Ανδρέα. Το ζητούμενο είναι, μπορεί να δοθεί ώς απάντηση στις εξετάσεις ότι "πραγματικές ονομάζουμε τις παραμέτρους του καλούντος προγράμματος";
Βασίλης

Φίλιππος

ΝΑΙ

πραγματικές είναι οι μεταβλητές του καλούντος και τυπικές οι μεταβλητές του καλούμενου