Γενικό Λύκειο > Διαδικασίες

Ένα στοιχείο από πίνακα σαν παράμετρος

(1/2) > >>

Wizard:
Καλησπέρα!
Το ακόλουθο είναι σωστό; Δηλαδή, μπορούμε να καλέσουμε διαδικασία με ένα στοιχείο του πίνακα και να ενημερωθεί η τιμή του στη συγκεκριμένη θέση μετά το τέλος της διαδικασίας;

...
ΚΑΛΕΣΕ Διαθέσιμο(ΑΝΤΙΤΥΠΑ[θέση])
...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαθέσιμο(χ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ: χ
ΑΡΧΗ
    ΑΝ χ > 0 ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ 'ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ'
        χ <-- χ -1
    ΑΛΛΙΩΣ
        ΓΡΑΨΕ 'ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ'
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ppan:
Προφανώς και μπορεί να γίνει αφού κάθε στοιχείο ενός πίνακα συμπεριφέρεται σαν μια απλή μεταβλητή. Το διδακτικό βιβλίο εξάλλου δεν απαγορεύει κάτι τέτοιο.

Laertis:
Ναι γίνεται, αν και θα το προτιμούσα έτσι, γιατί η ΓΛΩΣΣΑ δε διευκρινίζει αν μπορεί στη λίστα παραμέτρων να γραφεί απ'ευθείας στοιχείο πίνακα (αν και θα μπορούσε)

...
y<--ΑΝΤΙΤΥΠΑ[θέση]
ΚΑΛΕΣΕ Διαθέσιμο(y)
ΑΝΤΙΤΥΠΑ[θέση] <-- y
...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαθέσιμο(χ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ: χ
ΑΡΧΗ
    ΑΝ χ > 0 ΤΟΤΕ
.....
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

andreas_p:
Και  οι 2 προσεγγίσεις που αναφέρατε είναι σωστές.

Αλλά και η παρακάτω είναι αποδεκτή.

ΚΑΛΕΣΕ Διαθέσιμο(ΑΝΤΙΤΥΠΑ,θέση)

...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαθέσιμο(Π, θ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π[100],θ
ΑΡΧΗ
    ΑΝ Π[θ] > 0 ΤΟΤΕ
.....
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ανδρέας

Καρκαμάνης Γεώργιος:
Όλα τα παραπάνω είναι σωστά.
Αν και ανδρέα το αρχικό μήνυμα έλεγε να περαστεί ένα μόνο στοιχέιο του πίνακα

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση