Γενικό Λύκειο > Γενικές εξετάσεις

Αλλαγή συντελεστών βαρύτητας από τις Πανελλαδικές του 2022

(1/1)

gbougioukas:
Από τις Πανελλαδικές του 2022 κάθε τμήμα θα επιλέγει συντελεστή βαρύτητας για κάθε μάθημα σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Οι συντελεστές εκφράζουν την % βαρύτητα του μαθήματος και έχουν άθροισμα 100 με τον περιορισμό ότι κανένας συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Για παράδειγμα, η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής έχει ανακοινώσει ήδη τους παρακάτω συντελεστές:

(Πανελλαδικές: αλλάζουν οι συντελεστές βαρύτητας από το 2022)

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση