Γενικά > Επιστημονικά Θέματα

...Περί Μαθηματικής Λογικής σε άσκηση του βιβλίου Μαθηματικών της Β' Γυμνασίου

(1/1)

gbougioukas:
Μια παρατήρηση περί Μαθηματικής Λογικής σε άσκηση του βιβλίου Μαθηματικών της Β'  Γυμνασίου,
πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την (λογική) συνεπαγωγή:

https://gbougioukas.wordpress.com/2017/12/10/lcomment/

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση