Τεχνική υποστήριξη

Θυγατρικοί πίνακες

[-] Linux

θέματα

(1/73) > >>

[1] Εξωτερική IP σχολείων

[2] Δυνατότητα εκκίνησης από το δίκτυο για Η/Υ με Windows

[3] Μη βάζετε εδώ θέματα για Linux / Ubuntu / LTSP / sch-scripts / Επόπτη!!!

[4] MYSCHOOL:Εφαρμογή για "μαζικό upload" καταστάσεων με βαθμολογίες τριμήνου

[5] Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Σχολείου

[6] Visual Studio Code

[7] ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION

[8] Ηλεκτρ. Απουσιολόγος & Προγρ. Διαγωνισμάτων & Καταχώριση Βαθμολογίας

[9] Σύνδεση βιντεοπροβολεαΣε σε

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση