ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2022 - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ξεκίνησε από mikezante, 07 Ιουν 2022, 10:33:02 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

mikezante

Γεράσιμος Βαρδακαστάνης
mikevard@hotmail.com

mikezante

#1
Και μια πολύ πρόχειρη και γρήγορη λύση:

ΘΕΜΑ Α

Α1.
α. Σωστό
β. Λάθος
γ. Σωστό
δ. Σωστό
ε. Λάθος

Α2.
1. γ
2. δ
3. δ
4. α
5. β

ΘΕΜΑ Β

Β1.
Υπερκείμενο (Hypertext) ονομάζουμε ένα κείμενο στο οποίο η πληροφορία είναι οργα␂νωμένη με μη γραμμική μορφή, δηλαδή η αναζήτηση της πληροφορίας δε γίνεται με κά␂ποια συγκεκριμένη σειρά, αλλά τυχαία με βάση τους συνδέσμους (links) που υπάρχουν
στο σώμα του κειμένου.


Β2.
Οι βασικές λειτουργίες που τις συναντάμε σε όλα τα προγράμματα Φυλλομετρητών είναι να:
● αποστέλλει αιτήματα στους Εξυπηρετητές του Ιστού χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο
HTTP
● σχεδιάζει την ιστοσελίδα σύμφωνα με τις πληροφορίες που του έστειλε ο Εξυπηρετη␂τής
● τονίζει τα σημεία σύνδεσης, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτα και να είναι εύκολο να
εντοπιστούν στην ιστοσελίδα
● δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των διευθύνσεων των ιστοσελίδων σε καταλόγους
● κρατάει ιστορικό με τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων που έχουμε επισκεφθεί


Β3.
Το DNS περιλαμβάνει:
● το χώρο ονομάτων
● τους εξυπηρετητές μέσω των οποίων γίνεται διαθέσιμος ο χώρος ονομάτων
● τους αναλυτές (resolvers) που ερωτούν τους εξυπηρετητές περί του χώρου ονομάτων


ΘΕΜΑ Γ

Γ1.
Εφαρμόζοντας τη λογική πράξη AND μεταξύ της μάσκας 255.255.255.0 και της διεύθυνσης 172.35.1.23 προκύπτει η
διεύθυνση δικτύου 172.35.1.0

Γ2.
Εφαρμόζοντας τη λογική πράξη AND μεταξύ της μάσκας 255.255.255.0 και της διεύθυνσης 172.35.0.24 προκύπτει η
διεύθυνση δικτύου 172.35.0.0

Γ3.
Θα γίνει έμμεση δρομολόγηση, αφού οι δυο υπολογιστές ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα.

Γ4. Αλλάζοντας τη μάσκα σε 255.255.254.0, προκύπτουν αντίστοιχα οι διευθύνσεις δικτύου για τον πρώτο και τον δεύτερο υπολογιστή:
172.35.0.0 και 172.35.0.0 , άρα η δρομολόγηση θα είναι άμεση.ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

6 /  6/  6
1496 / 1496 / 1056
1472 / 1472 / 1032
0    /  0  /  0
1  /  1  /  0
0  / 184  / 368


Δ2.
4000


Γεράσιμος Βαρδακαστάνης
mikevard@hotmail.com

agtitis

Μια πρώτη επισήμανση

Στο Α1 το β είναι λάθος και όχι σωστό