Ασκήσεις με δομές στην C

Ξεκίνησε από Alex_01, 22 Μαΐου 2022, 09:18:59 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Alex_01

Άσκηση 1.
Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο να δημιουργεί έναν πίνακα a 100 θέσεων και να
τον συμπληρώνει με 100 τυχαίους αριθμούς.
Στην συνέχεια το πρόγραμμα να δημιουργεί μια απλά συνδεδεμένη λίστα (δομή) στην
οποία να καταχωρίζει τους 100 αριθμούς του πίνακα.

Άσκηση 2.
Να δημιουργηθεί μια δομή αποθήκης με τα εξής πεδία : κωδικός, περιγραφή, τιμή,
ποσότητα και stock ασφαλείας.
Να καταχωρηθούν τιμές για 10 είδη με τη χρήση δείκτη σε δομή - να υπολογιστεί
η συνολική αξία της αποθήκης και να εμφανιστούν στην οθόνη τα είδη από τα
οποία πρέπει να γίνει παραγγελία.

tdrivas

Γενικά, όσες ασκήσεις και να σου λύσουμε μακροχρόνια δεν κερδίζεις κάτι... Ελπίζω μόνο να κατανοείς και μαθαίνεις πράγματα μέσα από όλο αυτ

/******************************************************************************

Να δημιουργηθεί μια δομή αποθήκης με τα εξής πεδία : κωδικός, περιγραφή, τιμή,
ποσότητα και stock ασφαλείας.
Να καταχωρηθούν τιμές για 10 είδη με τη χρήση δείκτη σε δομή - να υπολογιστεί
η συνολική αξία της αποθήκης και να εμφανιστούν στην οθόνη τα είδη από τα
οποία πρέπει να γίνει παραγγελία.

*******************************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <string.h>   
#define n 10


struct warehouse
{
    char *code;
    char *description;
    float price;
    int quantity;
    int stock;
};
int main()
{
   
    float value = 0;
    struct warehouse *w = malloc(n * sizeof *w);
    int x;
    for (x = 0; x < n; x++){
        w.code=(char*)malloc(sizeof(char*));
        if (w.code==NULL)
            continue;
        printf("Enter code:");
        scanf("%s",w.code);
        w.description=(char*)malloc(sizeof(char*));

        if (w.description==NULL)
            continue;
        printf("Enter description:");
        scanf("%s",w.description);
        printf("Enter price:");
        scanf("%f",&w.price);
        printf("Enter quantity:");
        scanf("%d",&w.quantity);
        printf("Enter stock:");
        scanf("%d",&w.stock);
        value += w.price*w.quantity;
    }
    printf("Total value:%f",value);

    return 0;
}


Thanassis Drivas
BSc in Computer Science
MSc in Space Science Applications and Technologies
https://github.com/tdrivas