Γενικό Λύκειο > Διαδικασίες

Κλήση διαδικασίας με ίδιες παραμέτρους

(1/5) > >>

Καραμαούνας Πολύκαρπος:
Υπάρχει καμία επίσημη οδηγία για αυτήν την περίπτωση;
Η Γλωσσομάθεια λανθασμένα, δεν αλλάζει την πραγματική παράμετρο. Θα έπρεπε να της δώσει την τιμή 6.

akalest0s:
Έλα ντε?

alkisg:
Την τιμή 6, γιατί; Αφού και στο βιβλίο και στις οδηγίες περιγράφεται μηχανισμός αντιγραφής και επιστροφής των τιμών των μεταβλητών και όχι μεταβίβασης διεύθυνσης μνήμης (reference).

Στην αντιγραφή, δημιουργούνται δύο διαφορετικές τοπικές μεταβλητές, δεν είναι references στην ίδια μεταβλητή.
Άρα μόνο μία θα επιστρέψει, είτε η τιμή 2 είτε η τιμή 3.

Τελευταίο bullet εδώ: https://alkisg.mysch.gr/ΓΛΩΣΣΑ/Μεταβίβαση_παραμέτρων/
(ήταν και δυσκολότερο στην υλοποίηση από ότι το by reference...)

akalest0s:
Πράγματι περιμένεις 2 ή 3, αλλά η περίπτωση παραμένει απροσδιόριστη.

petrosp13:
Φαντάζομαι ότι θα αποθηκευτεί τελικά η δεύτερη τιμή σαν τελευταία
Σιγά μην υπάρχει οδηγία για τέτοια λεπτομέρεια...

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση