Εξέταση ΦΑ 2013

Ξεκίνησε από evry, 19 Μαΐου 2013, 09:13:17 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

evry

Συνάδελφοι έχετε πάρει χαμπάρι ότι άλλαξε ο τρόπος εξέτασης ΦΑ? με βάση την νέα εγκύκλιο δεν έχουν πλέον απεριόριστο χρόνο. Μάλιστα έχει γίνει διαμαρτυρία από την αντίστοιχη ένωση γονέων και κηδεμόνων
καταγγελία - διαμαρτυρία

Απευθύνομαι κυρίως σε όσους είναι συντονιστές βαθμολογικών. Έχετε κάποια σχετική ενημέρωση? το έχετε συζητήσει με τους συντονιστές των άλλων μαθημάτων?

συγκεκριμένα

πέρυσι
Στους εξεταζόμενους παρέχεται ικανός χρόνος ανάλογα και με το εξεταζόμενο μάθημα, προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα και να κρατήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σημειώσεις στο τετράδιο τους για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή.  Όταν είναι έτοιμοι ή όταν κατά την κρίση της επιτροπής παρέλθει ο απαιτούμενος για την προετοιμασία τους χρόνος, προσέρχεται ο κάθε ένας ξεχωριστά στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης


φέτος
Στους εξεταζόμενους παρέχεται  ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος με το χρόνο δυνατής αποχώρησης και δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις ώρες, προκειμένου να μελετήσουν,  να κατανοήσουν τα θέματα και να  κρατήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σημειώσεις  στο τετράδιο τους για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή. Όταν  είναι έτοιμοι ή όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, προσέρχεται ο κάθε ένας ξεχωριστά  στην  αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης


What I cannot create I do not understand -- Richard Feynman
http://evripides.mysch.gr

Σπύρος Δουκάκης

Επισυνάπτω την απόφαση και αντιγράφω το σχετικό χωρίο:

Ειδικά ως προς την συνολική διάρκεια εξέτασης των εξεταζομένων προφορικά, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι στη συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης συμπεριλαμβάνεται
α) ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες, όπως για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά την παρέλευση του οποίου οι υποψήφιοι κλείνουν τα τετράδια και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή
β) μετά την παρέλευση του τρίωρου χρόνου προετοιμασίας ή όταν κάποιος υποψήφιος (πριν την παρέλευση του τρίωρου) δηλώσει έτοιμος για αξιολόγηση, ξεκινάει ο χρόνος αξιολόγησης-βαθμολόγησης. Η επιτροπή έχει την δυνατότητα, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης-βαθμολόγησης του εξεταζομένου διαπιστώσει ότι έχει βάση το αίτημά του για παράταση του χρόνου αξιολόγησης-βαθμολόγησης, να του παρέχει αυτή την παράταση χρόνου για εύλογο διάστημα, το οποίο σαφώς δεν μπορεί να είναι απεριόριστο αλλά ούτε και προδιαγεγραμμένο, αφού συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της αξιολόγησης-βαθμολόγησης του κάθε εξεταζόμενου και την εκτίμηση της επιτροπής.

(σελ. 4 τα σχετικά...)

Peandbal

Συνάδελφε evry,  αυτό ίσχυε και την περσινή χρονιά 2011-2012. το γνωρίζω διότι πέρυσι έδινε η ανιψιά μου και είχα κάνει ολόκληρη ιστορία.

Ευχαριστώ.