Γυμνάσιο > Β΄ Γυμνασίου

Flash για προβολή βίντεο με διαφορετικά framerates

(1/1)

ale3andro:
Αυτό το flash βοηθάει πολύ τους μαθητές μου να κατανοούν την επίδραση που έχει το framerate στην προβολή βίντεο.

Πιστεύω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα των Πολυμέσων.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση