Γενικό Λύκειο > Μονοδιάστατοι πίνακες

Ασκήσεις στους πίνακες

(1/4) > >>

Vagelis:
Προτείνετε ασκήσεις... Άλυτες ή λυμένες

Λευτέρης Δουκέρης:
Α) Έχω δύο μονοδιάστατους πίνακες Α , Β 20 θέσεων . Ο Α έχει κωδικούς και ο Β έχει ποσότητα του είδους που αντιστοιχεί σε κάθε κωδικό . Να γίνει λογικό διάγραμμα και πρόγραμμα που να εισάγει ένα κωδικό Χ , θα βρίσκει αν υπάρχει στον πίνακα και θα τυπώνει κωδικό και ποσότητα . Αν δεν υπάρχει ο κωδικός θα βγαίνει το ανάλογο μήνυμα .

β)  ΝΑ γινουν τα παραπανω αν ο πινακασ ήταν δισδιάστατος 2X20 (στοιχεια στον πινακα ίδιου τύπου -αριθμητικα)

Λευτέρης Δουκέρης:
Δίνεται ένας πίνακας 10 θέσεων που κάποια στοιχεία του είναι μηδέν . Να δημιουργηθεί ο πίνακας Β τέτοιος ώστε να ισχύουν τα παρακάτω

π.χ
Πινακας Α
1  333      0  12  0      34  67      0      0      66

Πίνακας Β
0  0  0      0  1  333       12  34      67      66

Λευτέρης Δουκέρης:
Σε μια εταιρία εργάζονται 200 υπάλληλοι και είναι γνωστός ο μισθός του καθένα . Να εισάγονται οι μισθοί σε πίνακα και να βρεθούν οι 2 μεγαλύτεροι και οι 2 μικρότεροι μισθοί . Αν η εταιρία θέλει να κάνει αύξηση μισθών 5% να δημιουργείται πίνακας που να περιέχει τους νέους μισθούς μετά την αύξηση και ενας ακόμα πίνακας που θα έχει μόνο την αύξηση

Λευτέρης Δουκέρης:
Να γίνει πρόγραμμα που να διαγράφει το στοιχείο ν που θα διαβάζεται από το πληκτρολόγιο (το ν δείχνει την θέση του στοιχείου , που θα διαγραφεί) . ο αρχικός  πίνακας είναι μονοδιάστατος 100 θέσεων , ο νέος πίνακας θα είναι 99 θέσεων αφου θα έχει διαγραφεί ένα στοιχείο του. να γίνεται έλεγχος αν το ν είναι μέσα στα όρια του πίνακα 1<=ν<=100

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση