πρόβλημα σε υποπρόγραμμα

Ξεκίνησε από neos, 11 Μαΐου 2006, 12:22:31 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

neos

έχω την εξής εκφώνηση:

σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα κάθε φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς 15 μαθήματα. Για όλα τα μαθήματα ο μαθητής εξετάζεται στα μέσα του εξαμήνου σε πρόοδο καθώς και γραπτά στο τέλος του εξαμήνου. Αν η διαφορά των δύο βαθμών είναι μικρότερη ή ίση των 3 μονάδων, τότε ο βαθμός στο συγκεκριμένο μάθημα υπολογίζεται από την σχέση :
60%*γραπτός_βαθμός + 40%*βαθμός_προόδου
Σε περίπτωση που η διαφορά των δύο βαθμών είναι μεγαλύτερη των 3 μονάδων τότε ο βαθμός θα είναι:
60%*μέσος_γραπτός_βαθμός + 40%*βαθμός_προόδου,
όπου μέσος_γραπτός_βαθμός είναι ο μέσος όρος του γραπτού βαθμού εξαμήνου και του βαθμού της επανεξέτασης που πρέπει να δώσει ο μαθητής.

Να γράψετε υποπρόγραμμα που θα υπολογίζει το μέσο όρο δύο βαθμών με την παραπάνω λογική.

Μπορείτε να με βοηθήσετε στη λύση του παραπάνω ερωτήματος γιατί έχω μπερδευτεί?

P.Tsiotakis


Μήπως είναι το μεταπτυχιακό του DDR University;