Πρόβλημα με δίσκο nvme

Ξεκίνησε από ssimaiof, 03 Νοε 2020, 01:27:40 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

ssimaiof

Στο σχολείο μας διαθέτει κάποιους φορητούς Dell Vostro 3581, με προεγκατεστημένη διπλή εκκίνηση Win10, Ubuntu 18.04 σε UEFI GPT.
Επειδή ο συγκεκριμένος φορητός είναι πολύ αργός προμηθευτήκαμε δίσκο SSD M.2 NVMe ADATA SX8200 Pro 256GB, τον οποίο πέρασα στον φορητό.
Δοκίμασα κάποιους τρόπους για να μεταφέρω τα δύο λειτουργικά στον ssd.
Κατάφερα να μεταφέρω τα Win10, αλλά όχι το ubuntu. Προσπάθησα να εκκινήσω με usb τα 20.04.1 αλλά δεν βλέπουν τον ssd (τον hdd τον βλέπουν κανονικά).
Το usb το έγραψα με rufus και με διάφορους συνδυασμούς χωρίς αποτέλεσμα (σε κάποιες περιπτώσεις δεν βλέπει καν το λειτουργικό στο usb).
Καμιά βοήθεια είτε για τη μεταφορά των λειτουργικών ή για νέα εγκατάσταση 20.04.1 ;
Σταύρος Σημαιοφορίδης

alkisg

Ο πιο εύκολος τρόπος μεταφοράς δίσκου είναι με την εντολή sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=1M status=progress, αλλά προϋποθέτει ο sda να είναι <= σε μέγεθος από τον sdb.
Πάντως καλύτερα να βάλεις το 20.04.1. Μπούταρε με 20.04.1 και δώσε τις παρακάτω εντολές:

sudo -i
parted -l
lsblk --fs
lshw -c disk
ls /sys/firmware/efi

Μετά ανέβασε εδώ τα αποτελέσματα.

ssimaiof

root@ubuntu-mate:~# parted -l
Model: ATA TOSHIBA MQ04ABF1 (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name                          Flags
1      1049kB  787MB   786MB   fat32        EFI system partition          boot, esp
2      787MB   922MB   134MB                Microsoft reserved partition  msftres
3      922MB   493GB   493GB   ntfs         Basic data partition          msftdata
4      493GB   985GB   492GB   ext4
5      985GB   986GB   1038MB  ntfs                                       hidden, diag
6      986GB   999GB   12.6GB  ntfs                                       hidden, diag
7      999GB   1000GB  1347MB  ntfs                                       hidden, diag


Model: Kingston DataTraveler 3.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 30.9GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
1      32.3kB  30.9GB  30.9GB  primary  fat32        boot, lba


root@ubuntu-mate:~# lsblk --fs
NAME FSTYPE LABEL             UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
loop0
     iso966 Ubuntu-MATE 20.04.1 LTS amd64
                              2020-07-31-16-49-35-00                     0   100% /cdrom
loop1
     squash                                                              0   100% /rofs
loop2
     squash                                                              0   100% /snap/snap
loop3
     squash                                                              0   100% /snap/core
loop4
     squash                                                              0   100% /snap/soft
loop5
     squash                                                              0   100% /snap/ubun
sda                                                                               
├─sda1
│    vfat   ESP               96E3-9DCB                                           
├─sda2
│                                                                                 
├─sda3
│    ntfs   OS                DC48173348170BC0                                   
├─sda4
│    ext4                     561d3282-a259-483c-87ca-3b1e99cf4e1a               
├─sda5
│    ntfs   WINRETOOLS        E0E6BE82E6BE588C                                   
├─sda6
│    ntfs   Image             2EDEBFDBDEBF9A13                                   
└─sda7
     ntfs   DELLSUPPORT       B0A2A8A9A2A8758E                                   
sdb                                                                               
└─sdb1
     vfat   MULTIBOOT         10EF-125A                              18.5G    36% /isodevice
sr0                                                                               

root@ubuntu-mate:~# lshw -c disk
  *-disk                   
       description: SCSI Disk
       product: DataTraveler 3.0
       vendor: Kingston
       physical id: 0.0.0
       bus info: scsi@2:0.0.0
       logical name: /dev/sdb
       serial: 0
       size: 28GiB (30GB)
       capabilities: removable
       configuration: ansiversion=6 logicalsectorsize=512 sectorsize=512
     *-medium
          physical id: 0
          logical name: /dev/sdb
          size: 28GiB (30GB)
          capabilities: partitioned partitioned:dos
          configuration: signature=23ac007c
  *-disk
       description: ATA Disk
       product: TOSHIBA MQ04ABF1
       vendor: Toshiba
       physical id: 0
       bus info: scsi@0:0.0.0
       logical name: /dev/sda
       version: 0D
       serial: 59QMTOPYT
       size: 931GiB (1TB)
       capabilities: gpt-1.00 partitioned partitioned:gpt
       configuration: ansiversion=5 guid=f885a17d-c19d-4065-aa54-e80900a90cda logicalsectorsize=512 sectorsize=4096
  *-cdrom
       description: DVD writer
       product: DVD+-RW DU-8A5LH
       vendor: PLDS
       physical id: 1
       bus info: scsi@1:0.0.0
       logical name: /dev/cdrom
       logical name: /dev/cdrw
       logical name: /dev/dvd
       logical name: /dev/dvdrw
       logical name: /dev/sr0
       version: 6D1M
       capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r
       configuration: ansiversion=5 status=nodisc

root@ubuntu-mate:~# ls /sys/firmware/efi
config_table  efivars  esrt  fw_platform_size  fw_vendor  runtime  runtime-map  systab  vars
root@ubuntu-mate:~#
Σταύρος Σημαιοφορίδης

alkisg

Άρα το Ubuntu έχει κάποιο bug και δεν βλέπει τον nvme. Ένα quick googling λέει να δοκιμάσεις με την παρακάτω παράμετρο στον kernel:

nvme_core.default_ps_max_latency_us=5500

Όπως ξεκινάει το live USB, πατάς "e" στον grub για να επεξεργαστείς το kernel command line, προσθέτεις το παραπάνω, και τελικά μπουτάρεις με F10. Και στη συνέχεια στο live session ελέγχεις με π.χ. την parted -l αν είδε τον δίσκο.

ssimaiof

Δεν ξέρω αν το έκανα σωστά, αλλά δεν δούλεψε.
Οι παράμετροι του kernel:
setparams 'Try Ubuntu MATE without installing'

        set gfxpayload=keep
        linux     /casper/vmlinuz persistent file=/cdrom/preseed/ubuntu-mate.seed quiet nvme_core.default_ps_max_latency_us=5500 splash ---
        initrd    /casper/initrd

Δοκίμασα να το βάλω και στο τέλος (μετά τα ---) αλλά τίποτα.
Σταύρος Σημαιοφορίδης

alkisg

#5
Καλά φαίνεται. Γενικά μπαίνει πριν τα ---, ενώ θα πρέπει να μπορούμε να το δούμε και αφού μπουτάρει με την εντολή cat /proc/cmdline.

Αν λοιπόν δεν δούλεψε το πρώτο αποτέλεσμα του google, θέλει λίγο περαιτέρω ψάξιμο και δοκιμές. Ο στόχος είναι να δοκιμάσεις είτε με διάφορα live USB (κυρίως με διαφορετικούς kernels, όχι διαφορετικά desktop environments, π.χ. ένα νέο Ubuntu, ένα παλιό Ubuntu, ένα Fedora κλπ) και να δεις με ποιο θα δουλέψει, είτε να βρεις τέτοιες kernel parameters, είτε να πειράξεις επιλογές στο BIOS που πιθανώς να το κάνουν να δουλέψει.
Αν δεν το δει το live USB δεν θα το δει ούτε η τοπική εγκατάσταση, οπότε και κλωνοποίηση να κάνεις δεν λύνεται το πρόβλημα αφού δεν θα δει τον δίσκο για να μπουτάρει.

Π.χ. δες κι αυτό: https://www.dell.com/support/article/el-gr/sln308883/how-to-resolve-an-pcie-nvme-m-2-ssd-ubuntu-kubuntu-installation-problem-on-your-dell-pc?lang=en

Boot to the system BIOS. Go to the SATA Operations category and change from AHCI to RAID