Το Στέκι των Πληροφορικών

Γενικά => Τεχνική υποστήριξη => Μήνυμα ξεκίνησε από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 09 Φεβ 2016, 10:29:48 πμ

Τίτλος: Διαχείριση Απουσιών
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 09 Φεβ 2016, 10:29:48 πμ
Web Based εφαρμογή για τη Διαχείριση των απουσιών

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/apousies.png)

Ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε Υπεύθυνο τμήματος

ή τη γραμματεία του σχολείου

http://apousies.gr
https://github.com/g-theodoroy/apousies

Γεώργιος Θεοδώρου
Τίτλος: Αποστολή email σε κηδεμόνες
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 17 Φεβ 2018, 11:14:30 πμ
Αναβαθμίστηκε η αποστολή e-mail σε κηδεμόνες

Μετά τις αλλαγές από το Υπουργείο Παιδείας

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/email2par.png)


Εφόσον υπάρχει καταχωρημένο email πατώντας το κουμπί [Email ΣΕ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ]
στέλνουμε αυτόματα email με τις απουσίες σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο.


(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/mail_tpl.png)Πως γίνεται αυτό "εύκολα"

Περίπτωση 1η: Ενημερώνω επιμελώς τις απουσίες στο myschool

Βγάζω μια αναφορά με τις αναλυτικές απουσίες των μαθητών
Τις εισάγω στις απουσίες

Εκτυπώνω = στέλνω email

Περίπτωση 2η: Τηρώ τα δεδομένα στη "Διαχείριση απουσιών"

Εξάγω ένα xls από το μενού [Απουσίες]->[xls για myschool]
Κάνω εισαγωγή των απουσιών στο myschool από το xls

Δυστυχώς η εισαγωγή των απουσιών στο myschool από xls είναι δυσχερής
γιατί πρέπει να εισάγεις κάθε ημέρα απουσιών ξεχωριστά !!!

Ακολουθούν:
Εισαγωγή στις απουσίες από xls
Αποστολή sms (δεν έχω καταλήξει ακόμα σε κάποιο πάροχο - θέλει και χρήματα)

Τίτλος: Εισαγωγή απουσιών από το myschool
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 18 Φεβ 2018, 09:19:37 μμ
Εισαγωγή απουσιών από το myschool

Περίπτωση 1η: Ενημερώνω επιμελώς τις απουσίες στο myschool

Βγάζω μια αναφορά με τις αναλυτικές απουσίες των μαθητών

Πηγαίνω από το μενού Μενού ->  xls από myschool -> Απουσίες στην σελίδα εισαγωγής
Επιλέγω την αναφορά που αποθήκευσα σαν xls και [ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/apmysch.png)
Οδηγίες για την αναφορά από το myschool


Πηγαίνουμε στην αναφορά "Αναλυτική κατάσταση απουσιών"

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/apmysch1.png)


Την Τροποποιούμε προσθέτοντας τον ΑρΜητρώου μετά τη στήλη Α/Α

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/apmysch2.png)

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/apmysch3.png)


Αποθηκεύουμε με άλλο όνομα την αναφορά

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/apmysch4.png)


Η αναφορά θα μοιάζει ως εξής

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/apmysch5.png)

Εξάγουμε την αναφορά για το τμήμα μας ή για όλα τα τμήματα σε xls


Τίτλος: Εισαγωγή απουσιών από το myschool ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 19 Φεβ 2018, 12:54:15 μμ
Εισαγωγή απουσιών από το myschool ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Περίπτωση : Εισάγω στο myschool πολλές απουσίες σε μία ημέρα

Ότι κάναμε μέχρι τώρα πχ τις 19/1/2018 βάζουμε 55 απουσίες

Βγάζω μια αναφορά με τις συνολικές απουσίες των μαθητών

Πηγαίνω από το μενού Μενού -> xls από myschool -> Προυπάρχουσες-> στην σελίδα εισαγωγής
Επιλέγω την αναφορά που αποθήκευσα σαν xls και [ΕΙΣΑΓΩΓΗ]

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/mysch_pre.png)
Οδηγίες για την αναφορά από το myschool


Πηγαίνουμε στην αναφορά "Συνοπτική κατάσταση απουσιών"

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/apmysch1.png)


Εξάγουμε την αναφορά για το τμήμα μας ή για όλα τα τμήματα σε xls


ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιλέξτε μόνο ένα τρόπο από τους δύο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ή ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Μη τους ανακατεύετε.
Η εφαρμογή δεν θα παραπονεθεί αλλά θα τα αθροίζει όλα μαζί.
Τίτλος: Εισαγωγή μαθητών από το myschool
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 22 Φεβ 2018, 06:56:30 μμ
Εισαγωγή μαθητών από το myschool


Για εύκολη εισαγωγή μαθητών από το myschool

Τροποποιήστε την αναφορά "Γενικά στοιχεία μαθητών"

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/impstu0.png)


προσθέτοντας τις αντίστοιχες στήλες ως εξής:

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/impstu1.png)

4/3/2018: Η στήλη με το email  είναι συμφωνα με το myschool το eMail κηδεμόνα
Προσαρμοζόμαστε ανάλογα με το "πως μας βαρούν τα βιολιά"!

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/impstu2.png)


Αποθηκεύστε με ένα άλλο όνομα

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/impstu3.png)

Η αναφορά θα μοιάζει

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/studata.png)Εξάγετε σε xls και πηγαίνετε στο Μενού

xls από myschool -> Μαθητές

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/impstu.png)


Τίτλος: Αποστολή SMS σε κηδεμόνες
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 26 Φεβ 2018, 04:42:09 μμ
Αποστολή SMS σε κηδεμόνες

Σύμφωνα με το πολύ σύντομο πρότυπο για να μην υπερβαίνει ακόμη και με
μεγάλα επίθετα και διπλά ονόματα τους 160 χαρακτήρες:

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/smssend0.png)


Πηγαίνετε στο

Μενόυ->Ειδοποιητήρια->με SMS

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/smssend.png)


Επιλέξτε

μαθητή,
πάροχο

Συμπληρώστε

username,
password,
Αποστολέα


(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/smssend1.png)


Θα σας προσφέρει αναφορά με το αποτέλεσμα

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/smssend2.png)Η αναφορά θα μοιάζει

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/smssend3.png)


Παράλληλα θα σταλεί η αναφορά με email στο email του βασικού χρήστη (σχολείο)


Εταιρίες


Προσωπικά δεν σας προτείνω εταιρία !!!

Υλοποιήθηκε η διασύνδεση για την:

sms-marketind.gr

Ακολουθούν: (εφόσον μπορέσω να υλοποιήσω τη διασύνδεση)

easysms.gr
sms4u.eu


Δεν έχω και δεν επιθυμώ κανένα προσωπικό όφελος από τις εταιρίες

Αν έχετε υπ όψη κάποια καλή και φτηνή (ζητάω πολλά;)

προτείνετε


Οσο αφορά το χρηστικό κομμάτι για την αποστολή μηνυμάτων

κάποιες εταιρίες χρειάζονται μόνο username & password
κάποιες εταιρίες χρειάζονται ένα API key

τα οποία δημιουργείτε με την εγγραφή ή αργότερα με το web interface της κάθε εταιρίας

Εσείς θα κρίνετε τα πακέτα και τα χαρακτητιστικά.


Τίτλος: Αποστολή SMS σε κηδεμόνες συνέχεια
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 26 Φεβ 2018, 09:07:55 μμ
Ενεργοποιήθηκε και 2η εταιρία παροχής υπηρεσιών SMS


Ενεργές:

easysms.gr

sms-marketing.gr


Ακολουθεί:

sms4u.eu


Οψόμεθα...
Τίτλος: Αποστολή SMS σε κηδεμόνες συνέχεια ...
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 28 Φεβ 2018, 05:28:37 μμ
Ενεργοποιήθηκε και 3η εταιρία


(https://www.sms4u.eu//images/sms4u_xsmall%20WHITE.png) (https://www.sms4u.eu/show-prices)

(https://easysms.gr/app/assets/img/xeasysms.png.pagespeed.ic.GVKvnbWdrB.png) (https://easysms.gr/app/sms-pricelist)

(http://www.sms-marketing.gr/sms/wp-content/uploads/2014/10/sms_marketing300.jpg) (http://www.sms-marketing.gr/sms/)


ΠΡΟΣΟΧΗ. Η επιλογή είναι δική σας ευθύνη και μόνο.

Δεν έχω ούτε προσδοκώ όφελος από τις εταιρίες.


Για να στείλετε sms από τη Διαχείριση Απουσιών θα πρέπει να έχετε:

username - password που βγάζετε με την εγγραφή σε κάποια εταιρία

μονάδες: αγοράζετε κάποιο πακέτο

Να πληκτρολογήσετε ένα ονομα αποστολέαΣυνοπτικός οδηγός ενεργειών

Δημιουργία λογαριασμού στη Διαχείριση Απουσιών (http://Http://apousies.gr)

Εισαγωγή μαθητών από xls από το myschool

Εισαγωγή απουσιών από xls από το myschool

email - sms - εκτύπωση ειδοποιητηρίων
Τίτλος: Απ: Εισαγωγή μαθητών από το myschool
Αποστολή από: Γεώργιος Θεοδώρου στις 04 Μάρ 2018, 10:06:41 πμ
Εισαγωγή μαθητών από το myschool

4/3/2018: Η στήλη με το email  είναι συμφωνα με το myschool το eMail κηδεμόνα
Προσαρμοζόμαστε ανάλογα με το "πως μας βαρούν τα βιολιά"!

(http://users.sch.gr/theodoroy/bathmages/impstu2.png)